Hovederne på bloggen

“I en undersøgelse fra februar i år fra ti europæiske lande mente 55 procent, at muslimsk indvandring til Europa skal standses helt. Ikke begrænses, men standses helt og aldeles. Danmark var ikke med i undersøgelsen. Men så sent som i denne måned viste en undersøgelse, at vi er fint med. Der blev her spurgt om, hvilke der var de alvorligste trusler mod dansk suverænitet. To svar var mulige.

Nummer 1 og 2 på listen, med 31 og 28 procent, var indvandring og islamisk terrorisme. Som nummer 5 var det EU, der blev nævnt som den største (eller næststørste, husk, der var to svarmuligheder) trussel med 16 procent.”   

Morten Uhrskov er ikke enig med Alternativets forperson, Uffe Elbælk, der i frustration over Socialdemokraternes holdningsændring i indvandringspoiltikken anfører, at vælgerforskydningerne kan bunde i alle mulige andre faktorer end lige netop udlændingepolitikken. Det er højst usandsynligt, skriver Uhrskov og peger på flere undersøgelser, der viser, at indvandringen fra muslimske lande udgør den største trussel mod europa i de fleste europæeres bevidsthed. Læs Uhrskovs indlæg her

ANNONSE

 

 

http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mortenjensen/ECE9910776/uffe-elbaek-og-ligepersoners-fatamorgana/

ANNONSE