Nyt

Den retslige gennemgang af det det italienske politis beslaglæggelse af skibet Iuventa i forbindelse med anklagemyndighedens efterforskning af NGO-organisationen Jugend Rettet for menneskesmugling, indeholder et righoldigt dokumentationsmateriale, indhentet af italienske undercover-agenter, skriver Corriere della Sera.

En billedserie viser, at der foregår ren aflevering af migranter fra smuglerne til NGO-erne, at smuglerne demonterer motoren på en gummibåd efter, at migranterne er blevet udstyret med redningsveste, og at Jugend Rettet sågar trækker en tom migrantbåd tilbage til libysk territorialfarvand. Retsdokumentet gengiver blandt andet et fotografi, hvor man ser en menneskesmugler, som løfter hånden til afskedshilsen efter vel overstået aflevering af lasten med migranter:

Det fremgår også, at organisationen Save the children har anmeldt uregelmæssigheder til myndighederne begået af andre NGO-er. En af undercover-agenterne befandt sig da også ombord på Save the childrens fartøj, Vos Hestia, som han havde infiltreret for at dokumentere, hvad der sker til havs og indhente vidnesbyrd om situationen.

ANNONSE

I forordningen henviser efterforskningsdommeren til en operation, som fandt sted den 18. juni:

«Et ikke-identificeret fartøj og en patruljebåd fra den libyske kystvagt eskorterede tre både fulde af migranter i havområdet uden for Zwara, hvor Iuventa befandt sig. De to førstnævnte fartøjer vendte straks om efter at arbejdet med at tage migranterne ombord i det hollandske fartøj begyndte. Fremgangsmåden viser utvetydigt, at der slet og ret er foretaget en «aftalt aflevering» af migranter, og at der ikke fandtes nogen umiddelbar fare for migrantene, som nødvendiggjorde en redningsoperation til havs.»

Libyens kystvagt har med andre ord haft rådne æbler i kurven, så sent som for halvanden måned siden.

Dommeren citerer også en politirapport fra en anden operation den 11. juni:

«En gummibåd tilhørende Iuventa begav sig i retning mod Libyens kyst, og der blev den mødt af en båd, hvor der sandsynligvis var menneskesmuglere ombord. Efter de mødtes, blev gummibåden og den anden båd liggende side om side i nogle minutter. Kort efter satte gummibåden kurs mod Iuventa, mens den anden båd sejlede i retning mod den libyske kyst. Derefter dukkede sidstnævnte båd igen op på stedet, mens den «eskorterede» en gummibåd fuld af migranter. Bådene standsede først, da de befandt sig i nærheden af Iuventa. Hændelsesforløbet med denne anden tur til den anden båd, gjorde det helt klart, at personerne ombord var menneskesmuglere.»

Agenterne har også fastslået, at Jugend Rettet har sejlet under falsk, libysk flag, og at organisationen udviser foragt for italienske myndigheder, noget som blandt andet fremgik af påskriften «Fuck Imrcc» (altså den italienske redningscentral) ombord på Iuventa. Fartøjet har da også undgået at lægge til havn i Italien, for i stedet at bringe migrantene til større både, som så sejler dem med ind til det italienske fastland.

La Stampa skriver, at afleveringerne i nogle tilfælde har fundet sted kun 1,3 sømil fra den libyske kyst, hvor smuglere og NGO-repræsentanter har hilst på hinanden uden at vide, at de blev fotograferet af en agent. Aflyttede samtaler mellem to personer tilhørende Save the children efterlod ingen tvivl om, at de anser fremgangsmåde for menneskesmugling, og at virksomheden resulterer i flere omkomne snarere end at reducere antallet. De to taler også om, at personer i andre NGO-ere tjener op til 10.000 euro om måneden.

ANNONSE