Nyt

 

Den efterforskning de italienske specialagenter foretager af de frivillige organisationer, som står for migranttrafikken til Italien, begrænser sig ikke til Jugend Rettet og det nu beslaglagte skib Iuventa, skriver Corriere della Sera.

For andre organisationers fartøjer, hvad enten de er gået ind i libysk territorialfarvand eller ej, har haft for vane at overtage de migranter, som er blevet samlet op af Iuventa, som hele tiden selv har undgået at lægge til kaj i Italien – ikke engang for at påfylde brændstof.

Samspillet NGO-erne imellem tegner således et billede af en form for fødekæde, hvor mange aktører får næring af  migranterne. Og et andet led i denne kæde er Læger uden Grænser – en af de organisationer, som ikke har samtykket i de nye italienske retningslinjer for operationerne til havs, og som allerede i maj viste sig at være i anklagemyndighedens søgelys:

ANNONSE

I ugerne som gik var der tale om, at Læger uden Grænser var indblandet i undersøgelserne udført af statsadvokaten i Trapani, fordi organisationen «havde overtalt migranterne til ikke at samarbejde med politiet efter de var kommet i land». Chefen for den sicilianske anklagemyndighed bekræftede, at man havde registreret en række personer for at have faciliteret ulovlig indvandring.

Det er altså ikke kun den direkte kontakt mellem de libyske menneskesmuglere og NGO-erne, som kan få strafferetlige konsekvenser; også kontakten NGO-erne imellem vækker retsvæsenets mistanke. Blandt de vidner som har givet protokolførte forklaringer, findes chefen for selskabet Imi Security Service, som har arbejdet ombord på Save the Childrens fartøj, Vos Hestia:

«I realiteten fungerede skibet Iuventa som en platform. Det begrænsede sig altså til at samle migranterne op, for siden at bringe dem over i andre fartøjer. Der var altid behov for et større skib til at overføre de migranter til, som var samlet op af det lille skib.»

Læger uden grænser var en af de organisationer, som stillede op med disse større skibe, uden at det var koordineret med de italienske myndigheder.

Organisationen insisterer på, at den ikke vil samtykke til de nye italienske retningslinjer. På vegne af Læger uden Grænser siger Loris De Filippi, at organisationen vil fjerne sig fra området, hvis de italienske myndigheder forlanger det – en indstilling som ikke først og fremmest virker humanitær, men snarere som et tegn på, at man er rede til at give sig, mens legen endnu er god og der ikke er rejst sigtelser.

ANNONSE

Ét svar til “En fødekæde af migranter”

 1. Hugo nielsen siger:

  Mon de nye oplysninger gør nogen forskel?

  Evaluere TV2 tidligere indslag / historier, når der kommer fakta, når det ikke længere er, ”Jeg tror ikke, det kan jeg ikke tro, vi gør ikke sådan noget og det kan jeg blankt afvise”, der får lov at blive taget som sandhedsvidne for det der sker på Middelhavet.

  Når Eva Ravnbøl med klar og tydelige tale (jeg har tinnitus), beretter hvordan NGO organisationer er blevet afsløret i aktiviteter, der gøre det ekstremt let at få sejllejlighed over Middelhavet. Ringer TV2 så til de NOG organisationer, der konsekvent har benægtet nogen forbindelse med menneskesmugleren?

  For selv om Eva Ravnbøl, så smukt får nævnt at, ”Red barnet og Læger Uden Grænser, naturligvis overholder reglerne”. Så må der vel, tænker jeg, selv hos journalister på TV2 være bare en smugle grund til underen, eller håbede man bare at sandheden aldrig ville blive afsløret.

  Jeg har i mindst 5-6 måneder fuldt ”Redningsskibene” på Middelhavet, på diverse tracking sider på internettet eksempelvis, vesselfinder.com, her kan man indtaste navnet på skibet og finde en nøjagtige position, samt tykke på en lille grønknap, hvorefter der fremkommer en streg efter skibet, det er den kurs skibet har haft. Jeg vil ikke hænge nogen ud specielt, blot nævne og stå ved, at ingen er bedre end andre. Alle som i Alle har været endog meget tæt op kysten og de har Alle sejlet rundt i området i lange perioder, det fremgår også at der bliver om lastet til større skibe.

  Selv om der i Libyen lige nu er lidt mere uro end der i København, så virker både telefoner og internettet. Så derfor skal man efter min mening være mere end normalt naiv, hvis man påstår, at der ikke er viden om hvor og hvornår ”Redningsskibene” er i nærheden af den sydlige kyst af Middelhavet. Hvilket også tydeligt fremgår af de både som menneskesmuglerne bruger, da de italienske redningsskibe holdt sig ”tæt” på Italien, brugte menneskesmuglerne klart bedre både, dermed ikke sagt at de ville blive godt kendt til sejllads på Mariagerfjord, men der var ingen gummibåde. Nu er det tydeligt for enhver, at en gummibåd fra ”Bilka” og en 10 liter benzin er mere end rigeligt.

  Hvem er den tosse som bruger tid på at skrive en mail som aldrig nogensinde alligevel vil blive læst. Ja jeg er hverken muslim, homoseksuel, mørk i huden eller på Facebook. Så jeg udgør ikke nogen fare for medie hetzes. Bare en helt almindelig dybt, dybt bekymret farfar til en pige på snart 2år, som jeg virkelig frygter ikke får det trygge land at vokse op i, som hendes far er vokset op i og som mine forældre kunne give mig, den tid er fordi, vi har passeret Point of No Return.