Kunstbilde

Henryk Siemiradzki (1843-1902)
Olje på lerret, 90 x 145,5 cm, privateie.

Bildet er sist registrert hos auksjonsfirmaet Agra-Art i Warszawa den 9. desember 2007, der utropsprisen var 2,6 millioner polske złoty, rundt 5,7 millioner norske kroner etter dagens kurser. Men som man kan se av Agra-Arts nettside (dessverre bare tilgjengelig på polsk), endte det med återrop, som det heter på svensk. Intet salg. Utropsprisen ser da også ut til å ha vært satt mer enn en anelse for høyt.

Som vi vet ble både Pompeii, Herculaneum og flere andre romerske tettsteder i nærheten av Napoli begravet under metertykke askelag ved Vesuvs store utbrudd i år 79 (keiser Vespasians dødsår) – beskrevet i et brev til historikeren Tacitus fra Plinius den yngre. Så godt skjult av asken var byene at de ikke ble gjenoppdaget før i 1599, og utgravninger startet først på alvor i 1748.

Funnene i Pompeii og de andre begravede stedene ble en uvurderlig kilde til vår viten om både romerriket og antikken for øvrig i tidlig keisertid, og Siemiradzki har åpenbart hentet mye derfra.

ANNONSE

Det lysende objektet mannen holder, kan være en sankthansormLampyris noctiluca, som også finnes i Skandinavia

ANNONSE