Kunstbilde

Albrecht Dürer (1471-1528)
Kobberstikk, 16,7 x 11,9 cm, Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe.

Det er intet som slår å se et kunstverk i original, men i dag har vi tross alt mange muligheter til å se kunstverk i rimelig gode gjengivelser, både i bøker og ikke minst på nettet. På Albrecht Dürers tid var man nødt til – om man hadde muligheten – å reise langveis for å se kunstverker. Dürer var ganske berømt allerede i sin samtid, ikke minst fordi størsteparten av hans verk var reproduserbar grafikk, i første omgang tresnitt, og senere også kobberstikk. Hans grafiske blad, som tresnitt-seriene Apokalypsen (1498), Pasjonen (1497-1500) og Jomfruens liv (ca. 1500) ble spredd over store deler av Europa. Deretter kom enkeltstående kobberstikk, som Adam og Eva (1504), den store og den lille hesten (begge 1505), Ridderen, Døden og Djevelen (1513), Den hellige Hieronymus i sitt studerkammer (1514) og det gåtefulle Melencolia I (1514).

Det er åpenbart en krigshest, og krigeren selv står delvis skjult bak den.

En utmerket tyskspråklig artikkel om både Dürers og andres store krigshester finnes her.

ANNONSE

Læs også

Paris' dom (c.1510-20) -
Morgen ved Dnjepr (1881) -
Harving (1938) -
Hullet i Torghatten -
Andersnatten (1903) -

Læs også