Kunstbilde

Ernst Josephson (1851–1906).
Olje på lerret, 41 x 32,5 cm, Göteborgs konstmuseum.

Portrettmodellen er fru Jeanette Rubensson f. Leman (1854-1938) som var gift med polismästaren Semmy Rubensson (1839-1922).

Om det jødiske nærvær i Sverige kan vi lese her og her. Det er antatt at det kan ha vært jøder i Sverige siden 1500-tallet. Den første jøde som fikk innvilget svensk statsborgerskap (på tross av at han ikke ville konvertere til kristendom), var seglgravøren Aron Isak fra Tyskland, som ble innvilget svensk statsborgerskap (etter noe diskusjon) av kong Gustav III mot slutten av 1700-tallet. Men i Norge ble jøder nektet adgang i den første versjonen av Grunnloven fra 1814, og fikk ikke komme inn før 1851, da jødeforbudet ble strøket fra paragraf 2.

Ved siden av Ernst Josephson har flere andre av jødisk opprinnelse markert seg sterkt i svensk kultur- og samfunnsliv, som dikteren Oscar Levertin (1862-1906) og fotografer som Moise Benkow (1892-1952), fotografmester Jo Benkows (1924-2013) onkel, og Anna Riwkin-Brick (1908-1970).

Dessverre har jødehatet blomstret opp igjen i Sverige siden siste halvdel av 1900-tallet, både det “venstrevridde” og ikke minst det islamske.

ANNONSE