Hovederne på bloggen

“I mindst 50 år har venstrefløjen haft patent på et verdensbillede, der ikke holder. Vi er uafladeligt blevet fortalt, at vi er fordomsfulde overfor alle mulige grupper, men i det store og hele er det ikke tilfældet. Alt andet lige vurderer vi individer på deres egne kvaliteter.

Denne banale erkendelse har vidtrækkende betydning. Den betyder f.eks., at vores ”fordomme” om, hvordan arabere og afrikanere klarer sig i skolen, ikke er udtryk for generel afstandtagen til gruppen af arabere eller afrikanere, men snarere viden om, at disse grupper i snit klarer sig dårligt. Og når vi møder en araber eller afrikaner, slår vi vores fordom fra og ser på personen netop som person.”

Morten Uhrskov skriver om begrebet fordomme og den fremherskende opfattelse blandt (især) det venstreliberale segment, at højreorienterede er fordomsfulde og lader deres vurderinger og verdenssyn diktere at disse grebet-ud-af-luften fordomme.

ANNONSE

Forkert, siger Uhrskov, det er altovervejende erfaringsbaseret viden og erkendelser, der danner basis for højrefløjens holdninger til sociale problemstillinger som f.eks. araberes og afrikaneres præstationer i folkeskolen. Kun hvor faktuelle oplysninger ikke findes, eller når fordommen stemmer overens med virkeligheden på gruppeniveau, forfalder højrefløjen til at være fordomsfuld. Det er på tide, at venstrefløjen indser det, skriver Uhrskov i sit indlæg, der kan læses her:

 

 

http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mortenjensen/ECE9674134/er-hoejreorienterede-fordomsfulde/

ANNONSE