Kunstbilde


Postkort, Oslo museum.

Kirken med spiret er den katolske St. Olavs domkirke (1852-56), og kirken med kuppel Trefoldighetskirken (1850-58). Trikkelinjen i Akersgata er Sagene Ring, som for lengst er nedlagt, selv om deler av skinnene fortsatt kan spores på enkelte steder.

Til høyre for Trefoldighetskirken ligger i dag Deichmanske biblioteks hovedavdeling, ferdig i 1933, og det som en gang var Arne Garborgs plass (så bildet må være tatt tidligere). Til venstre for St. Olav kan vi ane Kunstindustrimuséet og Tegneskolens bygning. Til høyre i forgrunnen, skjult bak vegetasjonen, lå det gamle militærhospitalet, som nå er flyttet til Kvadraturen. Rett til høyre for St. Olav ligger fortsatt Vor Frue hospital. Husene til venstre i forgrunnen er, som også de på høyre side av Akersgata mellom Trefoldighet og St. Olav, for lengst skiftet ut.

Jeg skulle anta at bildet er tatt fra taket av den gamle regjeringsbygningen på hjørnet av Akersgata og det som nå kalles Høyesteretts plass (tidligere Apotekergata).

Firmaet Mittet & Co A/S ble grunnlagt i 1899, og kunne tilby rundt 50 000 prospektkort fra hele Norge. Deres arkiver er nå i Nasjonalbiblioteket.

ANNONSE