Kunstbilde

Ukjent fotograf.
Fotokrom-postkort, Nasjonalbiblioteket, Oslo

Kortet er sannsynligvis produsert i Sveits, av firmaet Photoglob Zürich AG. Originalen er et håndkolorert svart/hvitt-fotografi, trykt i Fotokrom-teknikk, en variant av litografi (offset).

Elektriske sporvogner ble innført i Christiania i årene 1894-99, den siste hestesporvogn gikk til Gamlebyen den 14. januar 1900. Man kan dermed anta at bildet er tatt ikke senere enn 1899. Til høyre i bilder ser vi Grand Hotel, som fikk sin nåværende fasade i 1913. Den øvrige bygningsmassen er for det meste skiftet ut, men mye av fasadene mot Karl Johan er bevart, selv om mesteparten bak fasadene er av nyere dato. Universitetsbygningene rett nedenfor Slottsparken står fortsatt. I bakgrunnen Slottet, og til høyre for det Uranienborg kirkes spir.

Man får bare si med Alf Prøysen – Det var da, det, og itte nå…

ANNONSE

Ét svar til “Christiania. Carl Johans Gade med Slottet (ca. 1890-1900)”

  1. Therion siger:

    Alf Prøysen (1914-1970) er kanskje ikke så kjent i Danmark, men han var – og er fortsatt – en av de mest folkekjære norske kunstnere.

    https://snl.no/Alf_Pr%C3%B8ysen

    Det var da det og itte nå, (Prøysens dialekt for “Det var den gang, og ikke nu” ) var titelen på en samling barndomsminner, etter radiomanuskript fra 1969, utgitt 1971.