Cover

Carl Christian Constantin Hansen (1804–1880)

Olje på lerret, 35 x 44cm, Thorvaldsens Museum, København.

Thorvaldsens museum inneholder billedhuggeren Bertel Thorvaldsens etterlatte arbeider, gipsmodeller, samt hans egne samlinger av både antikk og senere kunst.

Museet er oppført 1839-1848 etter en offentlig innsamling i 1837. Arkitekten var Michael Gottlieb Bindesbøll (1800-1856) Det ble reist på fundamentene etter Christiansborg slots tidligere vognskjul. Da Thorvaldsen vendte tilbake til Danmark i 1842 var ikke bygningen helt fullført, men i alle fall under tak.

På gårdsplassen finner vi Thorvaldsens grav.

Museets nettside kan anbefales – men intet slår å være der personlig.

Sammen med Christoffer Wilhelm Eckersberg og Christen Schiellerup Købke regnes Constantin Hansen som en av de viktigste malere i Den danske Guldalder i første halvdel av 1800-tallet.

ANNONSE

Mest læst