Nyt

Milan Chovanec. Foto: David Sedlecký, Wikimedia Commons.

 

Tjekkiet vil heller betale en million­bøde til EU end at tage imod sin til­delte kvote på 1600 asyl­søgere fra unionens omfor­delings­program, siger landets inden­rigs­minister Milan Chovanec i et interview offent­lig­gjort af netmaga­sinet Novinky, som tilhører Tjekkiets tredje største avis Právo.

Chovanec siger, at hensynet til landets sikker­hed vejer tungere for ham, og frem­hæver i den for­bin­delse at det ofte ikke er muligt at afdække baggrunden for de migranter, der er omfattet af prog­rammet, og som Tjekkiet hidtil kun har taget imod 12 af. Det er også begrænset, hvad et sikker­heds­tjek kan fange, bemærker inden­rigs­ministeren. For hvordan opdager man egent­lig, at folk som sidder og surfer på nettet hjemme hos sig selv, er ved at udvikle sig til en sikkerhedsrisiko?

Efter september risikerer Tjekkiet, at EU iværksætter en procedure mod landet, der kan ende med økonomiske sank­tioner på flere millioner euro, siger Chovanec. Så vil det være op til regeringen at vurdere, om det er bedst at betale. For mig at se, er det bedre at betale, siger han.

ANNONSE

Den tjekkiske stat bruger flere uger – af og til måneder – på sikker­heds­tjek. Om de 12 migranter, som indtil videre er kommet, siger inden­rigs­ministeren, at det drejer sig om to-tre familier, og at flere af deres medlemmer allerede har fundet arbejde.

Chovanec bemærker for øvrigt, at landets demo­graf­iske problemer hellere burde løses ved, at folk får flere børn. De bør ikke begrænsesig til et barn, siger han, men helst få to eller tre.

Hvis den tjekkiske regeringen vælger at handle i overensstemmelse med inden­rigs­ministerens anbe­falinger, vil det befæste de øst­europæ­iske landes oppo­sition mod diktaterne fra Bruxelles.

Med tanke på, at også Østrig er har ytret sig afvisende over sin påtvungne migrant­kvote, bliver en alvorlig konfron­tation internt i EU stadig mere realistisk, efter­hånden som invasionen tager til.

 

Novinky – TASS – Breitbart

ANNONSE