Kunstbilde

Carl Bloch (1834-1890)
Olje på lerret montert på panel, 51 × 86 cm, privateie.

Dette bildet ble solgt på auksjon hos Bruun-Rasmussen i Århus den 28. januar 2013. Tilslaget falt på DKK 22 000,-, betydelig høyere enn antatt DKK 6-8 000,-.

Carl Bloch fikk sin utdannelse ved Akademiet i København, der hans viktigste lærer var Eckersberg-eleven og Guldalder-maleren Wilhelm Marstrand (1810-1873).

Carl Bloch er best kjent for sine bibelske, spesielt nytestamentlige motiver, og for genrebilder som Fra et romersk Osteria (1866), nå i Statens Museum for Kunst i København. Men han har også gjort noen få landskapsbilder.

Hvor vidt han kjente til den gresk-russiske maler Arkhip Ivanovitsj Kuindzjis (c.1842-1910) ukrainske nattlandskaper skal være usagt, men man kan ane et visuelt slektskap i dette bildet.

ANNONSE