Mellemspil

Camille Saint-Saëns (1835-1921) var en ytterst produktiv komponist, og blant hans verker for solo fiolin og orkester finner vi tre konserter, og en rekke kortere arbeider, som Introduksjon og rondo capriccioso op.28.

Her er selveste Jascha Heifetz (1901-1987) solist. Youtube har ingen ytterligere opplysninger, men det er nærliggende å anta at klippet er hentet fra filmen They Shall Have Music fra 1939.

Dirigent er Alfred Newman (1901-1970).

ANNONSE