Kunstbilde


Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610)
Olje på lerret, 127 x 165,5 cm, Kunsthistorisches Museum, Wien.

Tekstgrunnlaget er Marcus 15, 16-20 (Dansk Bibel 1933). Tornekroningen nevnes også hos Matthaeus og Johannes, men er utelatt hos Lukas.

Men Stridsmændene førte ham ind i Gården, det vil sige Borgen, og de sammenkalde hele Vagtafdelingen. Og de iføre ham en Purpurkappe og flette en Tornekrone og sætte den på ham. Og de begyndte at hilse ham: “Hil være dig, du Jødernes Konge!” Og de sloge ham på Hovedet med et Rør og spyttede på ham og faldt på Knæ og tilbade ham. Og da de havde spottet ham, toge de Purpurkappen af ham og iførte ham hans egne Klæder. Og de føre ham ud for at korsfæste ham.

Bach BWV 244-63 (Matthaeus-Passion) O Haupt voll Blut und Wunden.

ANNONSE