Cover

Piero della Francesca  (1415-1492)

Olje og tempera på tre, 58,4 × 81,5cm, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino

Evangeliene (bortsett fra Lukas) forteller at Jesus ble pisket før korsfestelsen

Matthaeus 27, 24-26 (Dansk Bibel 1933)

Men da Pilatus så, at han intet udrettede, men at der blev større Larm, tog han Vand og toede sine Hænder i Mængdens Påsyn og sagde: “Jeg er uskyldig i denne retfærdiges Blod; ser I dertil!” Og hele Folket svarede og sagde: “Hans Blod komme over os og over vore Børn!” Da løslod han dem Barabbas; men Jesus lod han hudstryge og gav ham hen til at korsfæstes.

Dette bildet har sin egen wiki-side, som også gjengir flere forsøk på fortolkning, særlig av de tre personene til høyre i forgrunnen.

ANNONSE

4 svar til “Kristus piskes (1455-60)”

 1. Therion siger:

  Fra Bachs Matthaeus-pasjon.

  https://www.youtube.com/watch?v=xUcpqKW2zY4

  • arcil siger:

   Teksten er opprinnelig skrevet på latin av Arnulf fra Louvain (d. 1250) og ble senere oversatt til tysk av Paul Gerhard (1607-1676) i 1656. Hos oss finner vi salmen oversatt av den danske oversetter og salmedikter Frederik Rostgaard (1671-1745) i 1738. Rostgaard er i våre dager representert med fire oversettelser i «Den Danske Salmebog», like
   mange i «Norsk Salmebok» og to i «Norsk salmebok 2013».
   Her er den i tysk språkdrakt slik Bach bruker den, med en ord-til-ord oversettelse til norsk. Det er ikke tilsiktet å oversette til godt norsk, oversettelsen må nærmest oppfattes som en slags utvidet form for glosebok:

   O Haupt voll Blut und Wunden, /……. / Å hode, fullt av blod og sår,
   Voll Schmerz und voller Hohn, /………/ fullt av smerte og fullt av hån,
   O Haupt, zum Spott gebunden /……../ å hode, knyttet til spott (som utsettes for spott)
   Mit einer Dornenkron; /………………./ av en tornekrone;
   O Haupt, sonst schön gezieret /………/ Å hode, ellers vakkert prydet
   Mit höchster Ehr’ und Zier, /…………../ av høyeste ære og skjønnhet,
   Jetzt aber höchst schimpfieret: /…,…,../ men nå i høyeste grad vanæret:
   Gegrüßet sei’st du mir! /…………………/ Jeg hilser deg!

   Du edles Angesichte, /……………………./ Du edle ansikt
   Davor sonst schrickt und scheut /………./ som ellers (tidligere) skremte og kuet
   Das große Weltgewichte, /……….…………/ denne verdens mektige,
   Wie bist du so bespeit! /…………….………./ hvor er du blitt spyttet på!
   Wie bist du so erbleichet! /……………..…./ Hvor er du blitt blek!
   Wer hat dein Augenlicht, /…………………../ Hvem har dine øynes lys
   Dem sonst kein Licht nicht gleichet, /.……./ som ellers intet lys kunne måle seg med,
   So schändlich zugericht’t? /……….…………/ så skammelig ødelagt?

   (Kommentarer:
   «Du edles Angesichte (Tiltaleledd Nom.), / Davor sonst schrickt und scheut / Das große Weltgewichte (Subj. Nom.),/
   Vi kommer nærmere det korrekte hvis ordstillingen endres:
   «Du edle ansikt, / som tidligere de store i denne verden / ble skremte av og var redde for /
   Ordet «Weltgewichte» finner man knapt i noen ordbok, men det må være sammensatt av Welt (verden) og Gewicht (vekt – betydning), altså «Det (de) som har (er av ) betydning i denne verden.

   “Dem (Augenlicht) sonst kein Licht nicht gleichet,”
   Kein … nicht: dobbel nektelse blir til én: som intet lys liknet (kunne (sammen-) liknes med))

   • arcil siger:

    I forbindelse med hva jeg skrev om i tråden «Babel» kan det være interessant å sammenlikne to norske utforminger av disse to versene.
    I min mors gamle salmebok fra 1917 leser jeg:’

    O hoved, høit forhaanet
    Med blodig Saar og Ve!
    O Hoved, tornekronet
    Til Smerte, Spot og Spe!
    O Hoved, som har været
    Tilbedet idelig,
    Men nu saa høit vanæret
    Vær hilset hjertelig

    Hvo torde saa bespotte
    Det ædle Aasyns Pragt
    For hvilket sig maa flytte
    Med Frygt al Verdens Magt?
    Hvo har de blege Kinder,
    De Øines Deilighed,
    Hvis Lige man ei finder
    Saa skammelig tilred?

    I nyere utforming er det blitt slik:

    O hode, høyt forhånet,
    Med blodig sår og ve,
    O hode, tornekronet
    Til smerte, spott og spe,
    O hode som var hedret
    Og tilbedt inderlig,
    Men nå så dypt fornedret:
    Vær hilset hjertelig!

    Min Jesus, du er såret
    For mine synder så,
    Jeg burde selv ha båret
    Den straff som på deg lå.
    Se hit! Her står jeg arme,
    Fordømt til vredens ris,
    Deg over meg forbarme,
    Ditt nådeglimt meg vis.

    Det virker med andre ord om som vers 2 ikke lenger kan oversettes og må ombygges helt!
    Også den danske versjonen får problemer her:

    Dansk versjon:
    O hoved, højt forhånet
    med blodig sår og ve!
    O hoved, tornekronet
    til smerte, spot og spe!
    O hoved, som har været
    tilbedet idelig,
    men nu så højt vanæret,
    vær hilset hjertelig!

    Hvem voldte al din plage,
    din sjæl den mørke nat?
    Hvem voldte dig den klage:
    Min Gud har mig forladt?
    Hvem har den kalk dig givet,
    på korsets træ dig bragt?
    Hvem har dig, som er livet,
    i død og grav nedlagt?

 2. Therion siger:

  Avansert bildeanalyse (på fransk).

  http://fr.slideshare.net/mknidler/p-iero-flagellation-f

Mest læst

Et billede siger mere

Vor tids paria