Kunstbilde

Edvard Munch (1863-1944)
Olje på papp, 20 x 25 cm, Flaten Art Museum, Northfield, Minnesota.

Den unge Edvard Munch kom i november 1880 inn ved Den kongelige Tegneskole i Christiania hvor han etter hvert fikk den fremragende billedhuggeren Julius Middelthun (1820-1886) som lærer i tegning. Det er bevart en del av Munchs verker fra denne tiden, og de vitner om en utvilsom begavelse, men gir ikke mange antydninger om hvordan Edvard Munchs kunst senere skulle utvikle seg.

Omtrent samtidig norsk musikk – Kirsten Flagstad synger Edvard Griegs Vaaren, til Aasmund Olavsson Vinjes tekst.

ANNONSE