Oraklerne

I årevis har man diskuteret, hvor mange muslimer, der er i Danmark.

Usikkerheden herom er stor fordi der i tidens løb er fremkommet mange tal. De kan være store eller små, alt efter hvad formålet er med tallet.

I mange år omtalte danske politikere hyppigt et antal som ca. 200.000, dog uden at nogen på noget tidspunkt kunne dokumentere hvor tallet stammede fra eller hvorledes det var opnået.

Ligeledes har der også været fremsat forskellige tal om antallet af indvandrere og flygtninge. Ligeledes ude at grundlaget for tallene har været præciseret.

Indtil slutningen af 80´erne havde Danmarks Statistiske årbog oplysninger om religiøst tilhørsforhold, men som følge af internationale aftaler blev dette afskaffet.

Det eneste Danmarks Statistik stadigt oplyser herom, er antallet af medlemmer af Folkekirken, som den 1. januar 2016 var 4.387.571 af en samlet befolkning på 5.707.251. Dvs. at der var 1.319.680 personer med bopæl i landet, som ikke var medlem af Folkekirken.

Tallene rummer dog ikke de illegalt indvandrede, som endnu ikke er registrerede – antallet er vurderet af Rockwoolfonden, som skønnede, at det i 2013 drejede sig om 32.700 personer. I dag er tallet nok større bl.a. pga. de mange motorvejsindvandrede i anden halvdel af 2015.

ANNONSE

Hvis man tager udgangspunkt i antallet af personer, der ikke er medlem af Folkekirken, kan antallet af muslimer således pr. 1. januar 2016 højst udgøre ca. 23 % eller 1.319.680 af den i Danmark boende befolkning. Men da en del af disse også består af andre kristne trossamfund, hinduer, buddhister mv. og ateister kan dette udgangspunkt vanskeligt benyttes.

En anden vanskelighed består i, at de forskellige politikere, journalister og skribenter ikke tydeligt gør opmærksom på, om der er tale om andele af hele befolkningen dvs. både personer med dansk statsborgerskab samt personer med opholdstilladelse, eller om de alene taler om personer med dansk statsborgerskab, således at antallet af udlændinge uden danske statsborgerskab men med opholdstilladelse ikke er talt med.

Hvis man f.eks. støtter sin vurdering af antallet af muslimer ud fra f.eks. navne, er det vigtigt at vide, om denne navnetabel omfatter samtlige med bopæl i landet eller alene personer med statsborgerskab. Pr. 1. januar 2016 havde 5.707.251 personer bopæl i Danmark. Heraf havde 5.244.104 dansk statsborgerskab, medens 463.147 ikke havde.

En tredje fejlkilde skyldes Danmarks Statistiks definition af begreberne dansk oprindelse henholdsvis indvandrer og efterkommer.

Man tæller nemlig som dansk, såfremt en af en forældre har dansk statsborgerskab og er født her i landet. Dvs. at mange af de personer, der indgår i statistikkerne som danske f.eks. sagtens kan have en nytilvandret (familiesammenført) mor eller far, medens den anden forælder er barn af en indvandret.

Hvis man ser nøjere på en detaljeret aldersfordeling af befolkningen i en indvandrertung kommune som f.eks. Ishøj Kommune ses det tydeligt, at de ”danske” børn er særdeles mange i forhold til de danske forældre, medens antallet af børn i indvandrergruppen ikke er meget større end man kan forvente.

Dette understøttes således af, at der fra 1979 til 2015 ifølge Statistikbanken er givet danske statsborgerskaber til i alt 221.103 personer.

Hvor mange af disse der var muslimer kan ikke vides, men såfremt man ser på de navnelister, der er offentliggjort i forbindelse med lovene, som tildeler statsborgerskaberne, er andelen af ”muslimske” navne særdeles stort.

Det var så på baggrund af al den usikkerhed og de mange muligheder for at misforstå og misfortælle måske brug for at man fik konkrete tal på bordet.

 

 

 

 

 

 

ANNONSE

2 svar til “Om antallet af muslimer i Danmark – og mørketallet”

  1. Niels Larsen siger:

    Uanset hvor mange eller få muslimer, der er i landet, kan det slås fast med syvtommersøm, at der er alt, alt for mange.

  2. Peter Hankat siger:

    Aldersfordelingen er nok så vigtig. Muslimerne udgør i Hovedstadsområdet langt over 10% af de personer man ser i byen. Efterhånden som de gamle danskere dør bliver andelen af muslimer større og større. Tag ind på en børneafdeling på hospitalet, der er andelen endnu større, muligvis forstørret af muslimsk indavl og deraf afledte fødselsdefekter.