Kopierede/fra hoften

Foto: Steen Raaschou

Berlingske nævner det unævnelige: der sker en befolkningsudskiftning i Danmark. Det holder hårdt at skulle indrømme det man kan observere ved at gå en tur på gaden:

De allermest bekymrede og kritiske taler om en begyndende befolkningsudskiftning, mens de mere mangfoldigt sindede hæfter sig ved goderne ved et stadigt mere multikulturelt Danmark.

Mangfoldigt-sindet betyder at man er politisk schizofren. Man benægter noget alle kan se.

Tallenes tale er uomtvistelig:

Nu viser det sig, at antallet af personer med udenlandsk baggrund er markant større end hidtil antaget og beskrevet. Faktisk er der tæt på 400.000 personer født i Danmark, som er registreret som værende af dansk oprindelse, men som har delvis oprindelse i udlandet. Deres mor eller far er nemlig født i udlandet, men det er ikke tidligere medregnet i udlændingetallene. Mere end 100.000 af disse kommer fra ikkevestlige lande.

Vi taler om et fuldbyrdet faktum, et fait accompli.

Hvordan skal politikerne – og medierne – præsentere resultatet af en villet politik til borgerne, der aldrig er blevet spurgt?

Forblændelsen gælder også eksperter som lektor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet og partner i konsulent- og videnshuset Cphfacilitation, Hjarn von Zernichow Borberg.

Han kommer med en udtalelse, som kan gå ind i rækken af historiske aha-oplevelser:

»Jeg havde ikke regnet med, at det var så mange,« siger Hjarn von Zernichow Borberg.

En anden er Sveriges statsminister Stefan Löfven som sagde: -Jeg så ikke dette komme, om al volden og kriminaliteten.

Det er Hjarn von Zernichow Borberg der har bestilt tallene fra Danmarks Statistik.

Det er vigtigt at være klar over hvor mange med fremmed baggrund, der lever i Danmark.

per 1. januar i år var 506.570 indvandrere og efterkommere med ikkevestlig baggrund i Danmark, hvilket svarer til 8,72 procent af hele befolkningen.

Men det er ikke hele historien. Hvis man også medregner børn af forældre, hvor bare en af dem er født i udlandet, bliver totalsummen en helt anden.

Men hvis man også ser på personer, hvor kun enten mor eller far stammer fra et udenlandsk land, viser det sig, at en femtedel af Danmarks befolkning helt eller delvist har udenlandsk baggrund. I alt drejer det sig om cirka 1,2 millioner mennesker. Cirka en fjerdedel af disse ca. 400.000 mennesker, som er nye i statistikkerne, stammer fra ikkevestlige lande som Tyrkiet, Irak og Pakistan. Der er også adoptivbørn, som nu er blevet forældre, med i opgørelsen.

Zernichow Borberg er optimist når han ser hvor mange med udenlandsk baggrund der gifter sig med en dansker. Men han glemmer måske at dette er mennesker med dansk statsborgerskab, men udenlandsk baggrund. Et pas gør ikke nogen automatisk til dansker.

»Det sekund, man som udlænding i Danmark får barn med en person med dansk oprindelse, bliver børnene også kategoriseret som værende af dansk oprindelse, og det er jo altså en gruppe mennesker, der fylder ret meget, uden at de tidligere er beskrevet i statistikkerne,« siger Hjarn von Zernichow Borberg.

Det hele reduceres til et spil om tal. Men tallene og ansigterne taler deres tydelig sprog.

 

 

Nye tal føjer nyt til indvandringens historie i Danmark: »Jeg havde ikke regnet med, at det var så mange«

ANNONSE