Nyt

Nytårsaften var tusindvis af politifolk og soldater udkommanderet i storbyer over hele Europa for at øge sikkerheden over for terrorangreb i forbindelse med nytårsfestlighederne. I Italien tager myndighederne nu endnu et skridt – et noget længere et af slagsen – med samme formål.

franco-gabrielli
Franco Gabrielli, foto: Polizia di Stato
I kølvandet på terrorangrebet i Berlin den 19. december, hvor den tunesiske asylsøger dræbte 12 mennesker og sårede 56 andre med en lastbil, inden han blev skudt af italiensk politi uden for Milano lille julaften, har Italiens politichef, Franco Gabrielli, udsendt et hastedirektiv, som giver politiet ordre til at iværksætte ekstraordinære tiltag med sigte på at opspore illegale indvandrere for at få dem udvist af landet.

Corriere della Sera skriver:

Dette er det første skridt i en større strategi udarbejdet i samråd med indenrigsminister Marco Minniti, som forudsætter, at der i løbet af få uger skal oprettes mindst et center for identifikation og hjemsendelse i hver region – steder hvor de som ikke opfylder betingelserne for at få asyl, skal forblive og afvente at blive sendt tilbage til hjemlandet.

Disse centre er i praksis en form for interneringslejre.

Bagtæppet for initiativet er naturligvis den vedvarende tilstrømning af mennesker til Italien, som i 2016 har oplevet at yderligere 200.000 migranter er kommet til landet, en trend som truer med at forværre sikkerhedssituationen i landet.

ANNONSE

Indenrigsminister Minniti udtaler, at kapaciteten til at frihedsberøve personer, som skal udvises fra landet, skal øges betragteligt for at undgå den uholdbare situation, som i fem ud af seks tilfælde resulterer i, at afviste asylsøgere slippes fri efter en tid, hvis oprindelseslandet ikke samarbejder om hjemrejsen.

Om de italienske myndigheder får held til at gennemføre denne politik står endnu tilbage at se. Det er langt fra realistisk at få alle illegale migranter væk fra gaderne, men går interneringspolitikken som planlagt, vil den sandsynligvis have en afskrækkende effekt på migranterne. Deres incitament til hurtigt at komme videre nordpå i Europa efter afslag på asyl. vil helt givet blive større.

 

Corriere della SeraReuters

ANNONSE