Hovederne på bloggen

“Sammenfatningen lyder således: Der er fremgang at spore med hensyn til opnåelse af kompetencegivende uddannelser som 30-årige, men nærmest ingen fremgang, hvad angår karaktererne i grundskolen og den afgørende deltagelse i arbejdslivet.

Det er ikke muligt ud fra de foreliggende tal at sige noget om produktiviteten hos de forskellige grupper, men det er rimeligt at antage, at den er i snit lavere for de ikke-vestlige, idet de får lavere karakterer i grundskolen og klarer sig dårligere på arbejdsmarkedet i snit.”

Morten Uhrskov har gennemgået de seneste tal om ikke-vestlige indvandrere fra Danmarks Statistik. De viser, at der er sket forbedringer i forhold til ikke-vestlige indvandreres uddannelseskurve: Flere 2. generations invandrere tager i dag en kompetencegivende uddannelse. Dog ikke i en grad som danskere. Det er som udgangspunkt en fordel. Spørgsmålet er, om denne fordel også slår igennem, når det gælder den kulturelle assimilation. Intet tyder på det. Læs Uhrskovs indlæg her:

ANNONSE

 

http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mortenjensen/ECE9186811/uddannelse-op-karakterer-lave-erhvervsfrekvens-lav/

ANNONSE