Hovederne på bloggen

“Den positive gavemetaforik, som også Danmarks Radio betjener sig af for at retfærdiggøre licensen, kan imidlertid ikke maskere den indbyggede interessemodsætning. Hvad den ene opfatter som ret og rimeligt, er for den anden slet og ret tyveri. Derfor er der en grænse for, hvor hårdt man kan stramme skatteskruen. Når grænsen overskrides, viger sammenhængskraften og borgernes loyalitet over for kollektivet. Der er nemlig intet ansvar uden en vis frihed.”

Med udgangspunkt i topskatten forklarer Jalving her, hvorfor en høj skal er undergravende for befolkningens tillid – og i sidste ende også undergravende for selve velfærdsstaten, da den afføder accept af, at man ikke behøver at arbejde for eget underhold. Meget vigtige pointer, og dybest set et varsel om velfærdsstatens undergang. “The problem with socialism is that eventually you run out of other peoples´money” som Thatcher sagde. Læs Jalvings glimrende indlæg her:

 

 

http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE9174235/hoej-skat-undergraver-den-sociale-tillid/

 

 

ANNONSE