Kommentar

Undersøgelser der viser, at indvandrerbørn med muslimsk baggrund klarer elendigt i sammenligning med danske børn hober sig op:

I august i år blev rapporten “Børns tidlige udvikling og læring i dagtilbud” offentliggjort. Den var udarbejdet af Rambøll Management Consulting samt Aarhus og Syddansk universiteter for Undervisningsministeriet.

Rapporten, som omhandlede førskolebørn i alderen 0-6 år, dokumenterede, at indvandrerbørn med ikke-vestlig (muslimsk) baggrund klarer sig markant dårligere end danske børn, både målt på kognitive færdigheder (sprog og logik) og sociale kompetencer (koncentration, selvværd, vedholdenhed og omgængelighed).

Nu har Rockwool Fondens Forskningsenhed så gennemført en undersøgelse blandt indskolingsbørn på Høje-Taastrup Kommunes ti folkeskoler, og resultaterne ligger i direkte forlængelse af rapporten fra august:

Blandt børnene i indskolingen (1. og 2. klasse) klarer børn med ikke-vestlig baggrund sig væsentligt dårligere end børn med etnisk dansk baggrund på to boglige og en kognitiv test.

Faktisk klarer de sig så meget dårligere, at forskellen svarer til et helt klassetrins forskel: eleverne med ikke-vestlig baggrund i 2. klasse opnår således resultater på niveau med resultaterne for eleverne med etnisk dansk baggrund i 1. klasse.

Det er ikke bare inden for det boglige og kognitive domæne, at de yngste elever med ikke-vestlig baggrund i Høje-Taastrup opnår dårligere resultater end deres klassekammerater med dansk baggrund. Trivslen er også dårligere og adfærdsproblemerne flere.

ANNONSE

Uanset, om det drejer sig om udadreagerende problemadfærd, eget selvbillede eller relationer til skole og lærere, er billedet, at elever med ikke-vestlig baggrund trives dårligere og har flere problemer end elever med dansk baggrund.

For de undersøgte børn viser undersøgelsen her for det første, at forskellen findes allerede ved skolestart. Og for det andet, at de faglige og kognitive forskelle i indskolingen ikke kan forklares af almindelige socioøkonomiske og familierelaterede faktorer.

Hvis indvandrerbørns underpræstationer ikke – som det ellers har været meget populært at hævde – kan forklares med familiemæssige og socio-økonomiske faktorer, hvad kan de så forklares med?

Vi ved jo efterhånden fra de utallige undersøgelser, at den enorme forskel på ikke-vestlige (muslimske) indvandrere og danskere ikke udjævner sig med tiden, men tværtimod bliver større som årene går. PISA-undersøgelser kan således bekræfte, at op mod 55% af indvandrerdrengene forlader skolen som funktionelle analfabeter – uden tilstrækkelige kundskaber til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

At indvandrerpigerne, som klarer sig bedre end drengene, derfor skulle være klogere – er for det første ingen valid forklaring. For det andet, klarer de sig heller ikke tilstrækkelig godt til, at de kan kompensere for drengenes katastrofale score.

Så hvad skyldes disse massive forskelle?

Under alle omstændigheder er det nu til overflod bevist, at man ikke længere kan fastholde myten om, at det er muligt at kompensere for de kulturforskelle og det åbenlyse kultursammenstød, som den muslimske indvandring har forårsaget. Man har med den indvandringspolitik, der har været gennemført siden 1983 skabt en underklasse, der ikke kan flytte sig. Eller som i hvert fald indtil videre ikke har flyttet sig.

Det ville være godt, hvis alle disse undersøgelser, der indtil videre har beskæftiget sig med at dokumentere, at der eksisterer en forskel på ikke-vestlige (muslimske) indvandrere og danskere, nu gik videre til næste fase: At finde ud af, hvorfor denne gruppe ikke flytter sig.

Det er en gruppe, der både økonomisk, socialt og ikke mindst kulturelt er en møllesten om halsen på vores  samfund, og som vi ender med at knække nakken på, hvis der ikke gribes ind.

Derfor bør undersøgelserne fremover gå dybere ned i forståelsen af, hvorfor gruppen af ikke-vestlige indvandrere klarer sig så dårligt. Det spørgsmål mangler vi fortsat at få svar på.

 

 

 

http://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2016/10/Nybrev_Okt2016_DK_Drenge-trives-d%C3%A5rligere-i-skolen_WEB.pdf

http://politiken.dk/indland/ECE1818206/tosprogede-drenge-og-maendlaeser-elendigt/

Ny stor rapport: Indvandrerbørn fungerer markant dårligere end danske børn

ANNONSE

Ét svar til “Ny forskning viser: ikke-vestlige (muslimske) børn halter et helt klassetrin bagefter danske børn”

 1. finnaskov@mail.tele.dk siger:

  Det er for længst dokumenteret, at generationers indavl resulterer i faldende IQ, hvilket også medfører manglende empati.
  Den indgroede stamme mentalitet, hvor man reagerer aggressivt over for autoriteter uden for stammen, gør det ikke bedre.
  Muslimers velkendte holdninger overfor kvinder, der i bedste fald bliver behandlet som tyende og i værste fald som husdyr, kan heller ikke komme bag på nogen.
  Muslimske drengebørn har ingen respekt for kvindelige skolelærere/pædagoger. Den ældste dreng i en muslimsk familie er kronprins, og tager ikke mod ordrer/henstillinger fra en kvinde. Det er han simpelt hen ikke vant til i hjemmet, og reagerer “udad reagerende” et kunstord opfundet af pædagoger. Aggressivitet er det rette ord.
  Det bliver aldrig samfundets skyld, men familiens, ingen anden.
  Du kan tage en araber ud af ørkenen, men ikke ørkenen ud af en araber.
  Det evindelige mantra om at vi er for dårlige til at integrere muslimer, er efterhånden trættende.
  De er kommet helt frivilligt, og i nogle tilfælde ulovligt, ingen har kaldt på dem, men immervæk er vi vidne til at vort samfund skal indrettes efter muslimske normer.
  Gad vide hvor taknemligheden er henne, når man får tilbudt fred, husly, penge , lægehjælp, tandlægehjælp gratis, hvor pensionister må betale selv, undervisning for sine børn og undervisning for én selv.
  Taknemligheden udmønter sig i mord, røverier, voldtægter og evindelig chikane af de indfødte danskere.
  Aldrig har så mange lidt under de få.