Nyt

Modsætningerne i samfundet øges. Tre britiske dommere er nu kommet frem til, at resultatet af den britiske folkeafstemning ikke skal effektueres af regeringen,som det var forudsat, men i stedet skal godkendes af parlamentet. Det kan udløse en konstitutionel krise.

Dommerne i High Court, som alle er eurofile, frister dermed det store EU-flertal i parlamentet – 480 af 650 – til at underkende resultatet af folkeafstemningen.

Politikere som Tony Blair har åbent opfordret til “insurgency”, enten ved ny folkeafstemning eller gennem parlamentet.

Statsminister Theresa May kan stille kabinetspørgsmål: Hun går af og der udskrives nyvalg. Det vil i så fald blive det mest besynderlige valg i Storbritannien i mange år.

EU-flertallet kan også vælge en udmattelsestaktik: Det kan kræve, at regeringen fremlægger sit forhandlingsoplæg, som det så kan forlange at moderere. Det kan blive udvandet til uigenkendelighed. En sådan salami-taktik kan være svær at forsvare sig mod. For hvornår, skal man sætte foden ned?

May kan så vælge at stille ultimatum med en gang.

Afgørelsen i High Court, der nu er anket til Supreme Court, illustrerer at den europæiske elite er loyale over for hinanden –  ikke over for folket. Eliten anerkender ikke selve fundamentet for demokratiet: Folkets suverænitet.

ANNONSE

Det er meget alvorligt.

 

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/03/the-plot-to-stop-brexit-the-judges-versus-the-people/

ANNONSE