Hovederne på bloggen

 

“En person kan være et udmærket menneske, selv om vedkommende ikke er dansk. Jeg er pluralist og mener, at nationer skal bedømmes på deres egne præmisser. Men vi har et problem, hvis indvandrere ikke er assimilerede ind i den danske kernekultur, og vi har især et problem, hvis dette medfører en indskrænkning af denne kultur.”

Kasper Støvring afviser påstandene om, at danske værdier er udefinerbare, genfindes mange andre steder, er i konstant forandring  – og: at mennesker med en anden kulturel baggrund er gladeligt opgiver deres egne, divergerende værdier for at tilegne sig vores.

Og han underbygger sit korrektiv til påstandene med en illustrativ undersøgelse af, hvor meget værdier flytter sig over tid (1981-2015). Læs Støvring og se værdiverdenskortet her :

 

 

http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2016/09/28/endnu-et-forsvar-for-danske-vaerdier/

ANNONSE