Nyt

 

Et enigt nævningeting har ved Københavns Byret frifundet de fire mænd, der stod tiltalt for at hjælpe Omar el Hussein i forbindelse med hans terrorangreb den 14. og 15. februar sidste år.

De 4 mænd var tiltalt for bl.a. at hjælpe ham med at bortskaffe sit våben, ved at købe udstyr til ham og ved at hjælpe ham med at finde mål for sit andet terrorangreb, der skete ved synagogen i Krystalgade i København.

Af dommens præmisser fremgår:

“Det er efter bevisførelsen lagt til grund, at det først er fra den 14. februar 2015 kl. 21.17 – hvor Omar El-Hussein på netcaféen Powerplay på Nørrebro begyndte at søge på forskellige adresser på internettet, herunder den jødiske synagoge i Krystalgade – at han havde forsæt til at begå en yderligere terrorhandling. Det følger heraf, at de tiltalte ikke forud for dette tidspunkt kunne medvirke til Omar El-Husseins senere foretagne terrorangreb mod personer ved synagogen.

ANNONSE

De handlinger, som de tiltalte efter tidspunktet kl. 21.17 var tiltalt for, er ikke af en sådan karakter, at handlingerne kan føre til domfældelse for medvirken efter straffelovens § 23.

Nævningetinget har herved lagt vægt på, at de tiltalte efter kl. 21.17 ikke med Omar El-Hussein havde en kontakt, der kan karakteriseres som vedvarende og tæt, og at det forhold, at en af de tiltalte overlod sin computer på Powerplay til Omar El-Hussein, og at en anden af de tiltalte efterfølgende betalte for blandt andre Omar El-Husseins brug af computeren, efter omstændighederne ikke kan anses for strafbar medvirken.”

De fire tiltalte er alle fundet skyldige i andre forhold. Sagen fortsætter derfor med straffastsættelse for disse forhold.”

ANNONSE

Mest læst

De blev til monstre

Manifest i en mørk tid