Nyt

Etter krisemøtet koalisjonspartnerne i Tysklands regjering arrangerte med sikte på å hanskes med migrantstrømmen, som endte med at SPD-leder Sigmar Gabriel marsjerte ut etter kategorisk å ha avvist opprettelsen av såkalte transittsoner, kommer det nå krav om folkeavstemning om asylpolitikken.

I et intervju med Die Welt sier Florian Rentsch, en fremtredende delstatspolitiker hos det liberale Freie Demokratische Partei (FDP) i Hessen, at statsminister Angela Merkel nå må ta borgernes bekymringer på alvor.

florian-rentsch
Florian Rentsch

Die Welt: Hvor står FDP i flyktningekrisen?

Florian Rentsch: Vi står klart for etterlevelse av rettsstaten og forfatningen. Vi har en situasjon hvor statsministeren unødig har satt både tysk og europeisk lov ut av kraft. Uten klare kriterier har hun ganske enkelt erklært at Tyskland er et innvandringsland. Og med det er Tyskland entydig blitt overbelastet. For de fleste menneskene som kommer til oss, er ikke flyktninger, men snarere innvandrere. Her må det åpenbart gjelde andre regler.

På spørsmål om Merkel har den nødvendige forståelsen for det som skjer i befolkningen, leverer Rentsch et fullstendig knusende svar:

Statsministeren har ikke lenger blikk for realiteter. Merkel gjør aldri noe tilfeldig, men med sin invitasjon til flyktningene er hun fullstendig i utakt med stemningen i befolkningen og uten forståelse for vårt lands kapasitet.

Hva angår argumentet om manglende arbeidskraft, har FDP-politikeren dette å si:

Vi trenger innvandring av fagfolk. I følge sosialministeren kommer bare ti prosent av flyktningene til å møte dette behovet. Nitti prosent er i øyeblikket arbeidsudyktige på grunn av språkproblemer, manglende utdannelse og minstelønnen. Denne gruppen vil måtte finansieres av det statlige sosialsystemet.

De neste hundre dagene blir kritiske, sier Rentsch, både for Tyskland og Merkel. Alt avhenger av om landet vil finne en strategi for veien videre. Vanskelighetene står i kø, både hva angår statsfinanser, samfunnssikkerhet og de tradisjonelle frihetene.

ANNONSE

Vi hører stadig oftere at jødene frykter for sin sikkerhet. Det antas at en stor del av flyktningene er muslimer som er blitt indoktrinert med antisemittisme. Vi må igjen begynne å snakke om verdiene våre, som religiøs toleranse. Det liberale samfunnet vi har kjempet for, står i fare hvis vi ikke begynner å kontrollere innvandringen.

Rentsch forventer at Merkel henvender seg med en tale til Tysklands befolkning, hvor hun gjør rede for hva hun planlegger – som om hun på magisk vis kunne løse de skisserte problemene. Dernest burde hun la folket få komme til orde, mener han.

En folkeavstemning om flyktningepolitikken ville være riktig nå.

Vi må ikke glemme at Merkel fullstendig har forandret den kursen for CDU som hun ble valgt på. Kansleren må nå få et svar fra folk: Skal vi fortsette eller si stopp? Jeg tror at et overveldende flertall av tyskerne er uenige i Merkels flyktninge- og innvandringspolitikk.

Det er ikke bare hos Merkel at den manglende realitetssansen etterhvert er nokså åpenbar. De skandinaviske statsministrene Solberg og Löfven og mange toppolitikere i Nord-Europa er akkurat like hardt rammet – om ikke hardere, gitt at de gjerne bruker den allerede forvirrede Merkel som rettesnor, uten å motta korrektiv av den typen Rentsch retter i en av Tysklands viktigste aviser.

Migrasjonskrisen tegner i det hele tatt til å bli et ekstremt dyrt voksenopplæringsprosjekt – i beste fall.

Die Welt

ANNONSE