Kunstbilde

Ukjent(e) kunstner(e), ingen opplysninger  om materiale, teknikk og format tilgjengelig, Universitetsmuseet i Bergen.

Denne antemensale (alterfront) fra den gamle stavkirken i Ulvik (revet i 1708-10) viser i midten en tronende Kristus omgitt av de fire evangelisters symboler, en engel for Matthaeus, ørn for Johannes, løve for Marcus og okse for Lukas. I sidefeltene finner vi de tolv apostler, og man kan dra kjensel på Peter med nøkler, Paulus med sverd og Andreas med Andreaskorset (X).

Malestilen viser en del felles trekk med engelsk gotikk, slik den er kjent fra samtidige illuminerte manuskripter

ANNONSE