Kunstbilde

andriker_2
Theodor Severin Kittelsen (1857-1914)
Olje på lerret, 68,5 x 90,5cm, Nasjonalmuséet, Oslo

I all korthet handler eventyret De tolv villender om en dronning som har tolv sønner, men ingen datter. En heks lover at hun skal få en datter – dersom heksa får de tolv sønnene. Og de tolv sønnene blir forvandlet til tolv villender.

Søsteren finner ut at hun kan oppheve forhekselsen, dersom hun lager luer, skjorter og kluter av myrull til alle tolv. Og til slutt klarer hun det på et vis, selv om den siste skjorten ikke ble helt ferdig, og den yngste prinsen måtte leve med en andevinge i steden for venstre arm.

En variant av det samme eventyret finner vi i H.C.Andersens De vilde Svaner.

Det kan virke som om Kittelsen aldri ble helt fortrolig med oljemaleri, selv om han, slik dagens bilde viser, mestret det mer enn rimelig godt. Mesteparten av hans verk består av tegninger med blyant, kull og tusj, ofte med innslag av diverse former for vannfarge.

ANNONSE

I Danmark er myrull – Eriophorum kjent som kæruld.

ANNONSE