Cover

Michelangelo Buonarroti (1475-1564)

Freske, 480,1 × 230,1 cm, Det Sixtinske kapel, Vatikanet.

„Ohne die Sixtinische Kapelle gesehen zu haben, kann man sich keinen anschauenden Begriff machen, was ein Mensch vermag.“

(Uten å ha sett det Sixtinske kapell, kan man ikke danne seg noe fullstendig begrep om hva ett menneske kan formå),

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

ANNONSE