Cover

Luca Signorelli (c.1445 –1523)

Freske, Cappella di San Brizio, katedralen i Orvieto.

Al fresco-teknikken innebærer i hovedsak at man maler på murpussen før den har tørket, slik at fargestoffene inngår en kjemisk forbindelse med murpussen – og dermed blir mer holdbare.

Dermed må det arbeides raskt, og bildet må være nøye planlagt.

Freskene i Orvieto regnes som Signorellis hovedverk. Snaut et halvt århindre senere malte Michelangelo og hans assistenter et tilsvarende motiv i det sixtinske kapell i Vatikanet.

Motivet er hentet fra Johannes’ åpenbaring 20 – de dødes oppstandelse.

ANNONSE
Donationer til document.dk motas med tak :-)

Les også

Sårad ängel (1903) -
Tempelskatten (1425) -
Haugianerne (1852) -
Helena og Paris (1788) -
Vesuvs Udbrud 1820 (1821) -

Les også