Cover

Alois Plum (f.1935), glassmaleri i Herz-Jesu-Kirche, Kassel

Polen har bidratt med en del katolske helgener – de to siste er Edith Stein (1891-1942) og Maksymilian Kolbe (1894-1941) Begge to endte sine dager i Auschwitz. Her er de fremstilt i øvre midtre felt i detaljen fra Alois Plums glassmaleri.

Edith Steins foreldre var jødiske, men i 1922 konverterte hun til katolisismen, og ble karmelitternonne. I 1942 befant hun seg i Nederland, hvor et hyrdebrev fra de katolske biskopene om det forkastelige i jødeforfølgelsene ble opplest i lirkene den 20. juli. Nazistene kvitterte med å arrestere alle jødiske konvertitter og sende dem til Auschwitz. En godt voksen dame hadde ingen sjanser til å overleve utvelgelsen, og hun ble sannsynligvis drept på ankomstdagen – den 9. august, som nå gjelder som hennes festdag.

Pater Kolbe var fransiskaner, og ble arrestert i februar 1941. Han hadde blant annet hjulpet jødiske flyktninger. I slutten av juli samme år klarte tre fanger å flykte – og ti andre fanger ble plukket ut for å sulte i hjel som represalier. En av de ti var bekymret for sin familie, så pater Kolbe ba om å bli tatt i hans sted. Det fikk han. Etter to uker var bare pater Kolbe i live, og ettersom man ønsket å tømme cellen, ble han myrdet med en karbol-injeksjon. Dagen var den 14. august, senere hans festdag.

ANNONSE

Pater Kolbe ble erklært salig i 1971, og kanonisert i 1982. Han er skytshelgen for blant annet radio-amatører og sprøytenarkomane og deres familier.

Edith Stein – søster Teresa Benedicta av Korset – ble erklært salig i 1997 og kanonisert i 1998. Hun er skytshelgen for Europa, foreldreløse og martyrer. I kunsten fremstilles hun – som her – med Davidsstjernen.

ANNONSE