Nyt

Friskolen Iqra ligger på Nørrebro i lokaler der tidligere tilhørte Danmarks Pædagogiske Institut. At skolen bogstavelig talt er udenfor pædagogisk rækkevidde, burde ikke overraske. En skole grundlagt på muslimske værdier bringer intet godt med sig.

Radio24syv kan i dag fortælle, at den muslimske friskole Iqra fraråder piger at have kærester. Oplysningen kom frem under et interview med skolens psykolog Amina Djondjorova, der konvertede til islam som ung, og tillige er kendt som ‘bydelsmor’ i et Kokkedal-projekt.

På Facebook deler hun blandt andet en video fra Millatu Ibrahim, omhandlende straffen for ikke at følge Allah. Gruppen flirter åbent med Islamisk Stat, og er forbudt i Tyskland. “Vi tager afstand fra de folk, der tilbeder demokrati.”, lød det i en af gruppens første videoer på Youtube.

ANNONSE

Sidste vinter førte den yderste venstrefløj kampagne mod skolepsykolog Nicolai Sennels, blandt andet fordi han havde kritiseret det islamiske kvindesyn. Der går næppe et døgn før fagforeningerne er på banen for at forsvare Amina Djondjorova med baggrund i friskoleordningen. En friskoleordning der sidste år gav Iqra 18,5 mio. kroner i statsstøtte.

Fra Radio24syv – Muslimsk friskole til unge piger: I må ikke have kærester.

“‘Det er et råd fra Gud, at man ikke må indgå i seksu­elle rela­tio­ner eller kære­ste­for­holds­re­la­tio­ner,’ siger hun.

‘Det at holde fast i de reli­gi­øse, isla­mi­ske for­skrif­ter kan være svært i et sam­fund, hvor de (sko­lens ele­ver, red.) ser, at andre omkring dem lever på en anden måde. Men ikke desto min­dre prø­ver vi at sige til dem, at det er bedst at afholde sig fra at agere på en forel­skelse,’ til­fø­jer Amina Djond­jor­ova.

‘Vi kan ikke stoppe forel­skel­sen – det er natur­ligt. Men man skal ikke prøve at udvikle den til et fysisk for­hold, hvis der ikke først er udsigt til et ægte­skab,’ for­kla­rer sko­lep­sy­ko­lo­gen, der i over­ens­stem­melse med sko­lens ledelse rådgi­ver bør­nene til at følge Allahs råd i kær­lig­heds­spørgs­mål.”

Foto: Facebook, 11. februar 2016.

Foto: Facebook, 11. februar 2016.

ANNONSE

7 svar til “Skolepsykolog på friskolen Iqra: “Det er et råd fra Gud, at man ikke må indgå i… kære­ste­for­holds­re­la­tio­ner.””

 1. Thorkil Bjerre siger:

  IGRA bør forbydes i Danmark da de sympatiserer med is. Skolen bør lukkes og den tyk hoved kælling Djondjorova bør udvises af Danmark. Hvordan kan de etablerede fagforeninger tillade sig at støtte en organisation der undertrykker menneske rettigheder ? Jeg er sku glad for at jeg skiftede ti Det Faglige Hus for 6 år siden .

 2. Harry Vinter siger:

  Læg mærke til, at PIGER ikke må have kærester. Drengene må naturligvis gerne forlyste sig med de vantros piger og om muligt få dem konverteret til islam, så de kan føde hellige kriger til Allah.

  • Thorsted siger:

   Ægteskabet er i reglen arrangeret med en tæt på familien. En kæreste, som også var muslim og havde samme etnicitet ville også være et problem. Et arabisk ordsprog siger, at man skal så tæt på stammen så muligt. Det er klaner med ære og skam/retsfølelser knyttet til disse lukket socialiteter hvor folk udenfor er fremmede. En kvinde der har været “kærester” med en fremmede er uren for klanen og hun ville blive sanktioneret for dette. Det er sjovt, at disse “lukket socialiteter” ikke kaldes for stærkt xenofobiske. Det er nok fordi det er 3.verdens kulturer.

 3. A Andersen siger:

  18,5 mio kr – Vor herre bevares (bogstaveligt talt)

  Men meget sigende om den Danske selvudslettende godhed , at give penge til dem som hader os!

  • Charles Nielsen siger:

   Der kommer en dag hvor denne skole ikke findes mere, om så det er om 1000 år vides ikke. 🙂

 4. Niels P. siger:

  Islam – en uendelighed af forskrifter, der forbyder menneskenes børn at leve deres eget liv som frie, selvstændige, ansvarlige personer. Deri er intet nyt, og derfra kommer intet nyt.

 5. Finn Knudsen siger:

  Religion burde forbydes, jeg væmmes hver gang jeg ser en “frelst” idiot !