Kunstbilde

DP102298
Winslow Homer  (1836-1910) var aktiv både innen grafikk, akvarell og oljemaleri. Han startet sin karriere som illustratør i magasiner. Etter hvert begynte han å interessere seg for oljemaleri, og regnes nå som en av USAs betydelige malere mot slutten av 1800-tallet, på linje med Thomas Eakins, John Singer Sargent og James McNeill Whistler, selv om han i en periode sto noe i skyggen av disse.

Svært mange av Homers mest kjente malerier er sjømotiver, men han fant også – som her – motiver fra landbruket.

Bildet er malt i 1865, Robert E. Lee hadde kapitulert den 9. april, og president Lincoln ble myrdet fem dager senere. Unionen hadde blitt reddet, men til en svært høy pris.

Uniformsjakken og feltflasken i forgrunnen til høyre viser at veteranen deltok for The Union. Han skjærer en hveteåker – hvete ble stort sett bare dyrket i Nordstatene. Det er lett å oppfatte innhøstningsmotivet som en metafor for døden – borgerkrigen hadde kostet alt for mange liv – men man får også sitt brød av det innhøstede kornet. Bildets titel utnytter dobbeltbetydningen av field, både “felt” i militær betydning, og et stykke dyrket mark. Alt har sin tid, som det står skrevet.

ANNONSE
ANNONSE

Læs også

Freedom from Want (c.1942-43) -
Najader (1918) -
Lilla bryggeriet (1890) -
De tolv villender (1897) -
Grindslanten (1885) -
Änkedrottning Sofia (1909) -
Majorens frieri (1848) -