Nyt

Liberal Alliances Henrik Dahl fortæller i en kommentar i Berlingske, at han forleden modtog en email angående den ideologiske atmosfære i centraladministrationen. Dahl henviser til BBC-serien Yes, minister (1980-84; da. Javel. Hr. minister, hvor Nigel Hawthorne stråler i rollen som den manipulerende bureaukrat Sir Humphrey, der altid ender med at få sin vilje.

“‘Alt, hvad du skriver, er korrekt – blot vil jeg tilføje, at virkeligheden er endnu værre.’ … Min informant fortsatte (idet jeg af hensyn til vedkommendes anonymitet har sløret lidt hist og her): ‘Topembedsmænd er, med meget få undtagelser [medlemmer af det samme parti] med de rigtige forbindelser. Min direktør, hvis endnu højere placerede ægtefælle er [ledende medarbejder i en statslig institution], er således nære venner med [partikammeraten, toppolitiker X]. Ledige stillinger på øverste niveau ‘afhandles’ først i kredsen af topembedsmænd, så der er enighed om embedsværkets indstilling.’

Lidt længere fremme fortsætter informanten: ‘De mest kompetente emner til formandsposter i [faglige] udvalg (ikke regeringsudvalg) bliver ‘blacklistet’, hvis de som privatpersoner offentligt har tilkendegivet borgerlige synspunkter om f.eks. det høje skatteniveau (direktørens bemærkning: har udvist dårligt politisk jugement).

… mon ikke tiden er inde til, at et flertal i Folketinget snarest muligt får vedtaget en ordning for whistleblowere? Så vi under hensyn til både whistleblowerens retssikkerhed og de kritiserede embedsmænds ditto kan få opklaret, hvad der er op og ned i disse sager.”

ANNONSE

Ét svar til “Anonym email: Kompetente folk blacklistes hvis de ‘offentligt har tilkendegivet borgerlige synspunkter’”

  1. Alexandr Kjelbrand siger:

    Kan dette være tilfelle i Norge også … ?