Nyt

Siste nytt: Document starter lukket Facebook-gruppe for alle som vil leie/leie ut boliger til ikke-muslimer! Neida, vi bare tuller… vi ville ikke drømme om å bedrive den slags diskriminering. IslamNet.no derimot, de gjør det. Deres lukkede ‘prosjekt’ har 2.760 medlemmer på Facebook.

Hvis noen hadde satt opp en slik gruppe for ikke-muslimer så kunne man antagelig begynt å telle antall minutter før en representant fra Likestillings- og diskrimineringsombudet meldte sin tilstedeværelse. La oss også gjette på uthenging i samtlige norske aviser og stygge blikk fra arbeidskolleger og venner med “gode og riktige holdninger”. Men nå er det altså en muslimsk gruppe som har gjort det. Ikke akkurat nå heller, det har pågått i ett års tid. Sånn i det stille mens ingen merker noe.

Nå sier vi ikke at det Islam Net gjør er ulovlig, vi bare tenker oss reaksjonene hvis vi eller noen andre hadde satt opp en tilsvarende lukket gruppe for ikke-muslimer.

ANNONSE

La oss være djevelens advokat et øyeblikk og ta for oss mulige argumenter for hvorfor Islam Net slipper unna med et slikt prosjekt:

  • Dette er bare en møteplass for hhv de som søker og de som tilbyr boliger, IslamNet driver ikke selv utleie/salg.
  • Det er på ingen måte utelukket at aktuelle selgere/utleiere som bruker denne tjenesten også kan tilby bolig til ikke-muslimer, man er bare ute etter å vise frem tilbudet sitt også overfor muslimer. Dette er hel regulær målrettet markedsføring.
  • Muslimer blir diskriminert på boligmarkedet, og dette er et mottiltak mot den diskrimineringen. Det er derfor et saklig formål etter diskrimineringloven § 6.
  • Tiltaket er nødvendig for å oppnå formålet, og det er ikke tale om en særlig inngripende forskjellsbehandling.
  • Det er helt saklig, for slik kan muslimene som kjøper bolig være sikre på at det ikke henger igjen baconlukt i veggene (Men da burde det jo være åpent for jøder og adventister også.)

Men vi er, som sagt, litt skeptiske til prosjektet. Vi anser dette for en høyst uheldig måte å drive ghettobygging på, og åpenbart på tvers av de fagre politiske ønsker om integrering. At virksomheten drives av en aktivistisk salafistgruppe som IslamNet underbygger at hele motivasjonen og målet med virksomheten er å hindre fellesskap mellom muslimer og ikke-muslimer. Altså et ledd i det å skape parallelle samfunn basert på religiøse kriterier. En vederstyggelighet.

Vi vil tro at dette vil være en god sak for påtroppende likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Hun er tidligere Ap-statsråd og Arbeiderpartiet setter jo integreringsarbeidet høyt.

ANNONSE