Mellemspil

Kirsten Flagstad med London Symphony Orchestra, under ledelse av Øivin Fjeldstad. Sangen er opprinnelig skrevet med klaverakkompagnement, og er i følge det oppgitte instrumentert av Pingould.

Teksten er skrevet av Ernst Josephson (1851-1906), som også var en betydelig kunstmaler.

SVARTA ROSOR

Säg hvarför är du så ledsen i dag,
du, som alltid är så lustig och glad?
Och inte är jag mera ledsen i dag
än när jag tyckes dig lustig och glad;
ty sorgen har nattsvarta rosor.

I mitt hjärta der växer ett rosendeträd
som aldrig nånsin vill lämna mig fred.
Och på stjälkarne sitter det tagg vid tagg,
och det vållar mig ständigt sveda och agg;
ty sorgen har nattsvarta rosor.

Men af rosor blir det en hel klenod,
än hvita som döden, än röda som blod.
Det växer och växer. Jag tror jag förgår
i hjärtträdets rötter det rycker och slår;
ty sorgen har nattsvarta rosor.

ANNONSE
ANNONSE