Kunstbilde

valdemar_atterdag_brandskattar_visby_1882
Carl Gustaf Hellqvist (1851–1890)
Olje på lerret, 200 x 330 cm, Nationalmuseum, Stockholm

Carl Gustaf Hellqvist rakk i sitt alt for korte liv å markere seg som Sveriges dyktigste historiemaler i siste halvdel av 1800-tallet. Ett av hans mest kjente bilder er Valdemar Atterdag brandskattar Visby. Denne begivenheten fant sted i 1361. Forsvarerne ble slått utenfor murene – og deretter betalte borgerne danskekongen for å la være å plyndre byen. I følge en ikke helt pålitelig tradisjon måtte de fylle tre store bryggekar med kostbarheter, slik kunstneren skildrer. Det er ellers hevdet at Hellqvist nok har en del anakronistiske detaljer i bildet, blant annet personen med gul hatt til høyre, som ser ut til å være jødisk (jødisk nærvær i Sverige er ikke dokumentert før et par hundre år senere).

Valdemar IV Atterdag (c.1321-1375, konge 1340-1375) avsluttet den kongeløse periode i dansk historie (1332-1348) da Danmark var pantsatt til de holsteniske grever. Derav tilnavnet “atter dag”, og ikke som den populære forestilling om at hans yndlingsuttrykk skal ha vært “I morgen er det atter en dag”. Hans datter var Margrete I (1353-1412), som innledet den relativt kortvarige Kalmar-unionen 1375–1448.

ANNONSE