Nyt

31-årige Abdalmasih Hanoun fra Trollhättan var manden bag formiddagens brutale knivangreb på en legeplads i Annecy i Frankrig, skriver Samnytt.

Abdalmasih Hanoun, 31, oprindeligt fra Syrien, søgte om asyl i Sverige i 2013, da han var 21 år gammel. Det fremgår under hans asylansøgning, at han gjorde tjeneste i den syriske hær fra juni 2011 til december 2012. Han siges at have været officer med officersgraden furir.

Abdalmasih Hanouns asylansøgning blev imødekommet den 14. november 2013, og han fik permanent opholdstilladelse i Sverige. Mellem 2017 og 2022 søgte han flere gange om svensk statsborgerskab, hvor hans ansøgninger blev afvist på grund af hans historie i den syriske hær. Migrationsverket mener, at den syriske hær kan kædes sammen med “systematiske, omfattende og grove overgreb som tortur, mord og udenretslige henrettelser”. Derfor afvises hans ansøgning om svensk statsborgerskab. Afslaget hænger sammen med en regeringsbeslutning fra 2004, hvor asylansøgere med baggrund i en organisation anklaget for krigsforbrydelser eller forbrydelser mod menneskeheden skal vente mindst 25, indtil de kan få svensk statsborgerskab.

Abdalmasih Hanoun har familie i Sverige og er gift med en yngre kvinde, der også kommer fra Syrien, og de har mindst et barn. Familien er dog skrevet på forskellige adresser og trods ægteskab har kvinden ikke samme efternavn som manden.

ANNONSE

I juni 2022 dømte Abdalmasih Hanoun for bedrageri med fordele i 14 sager. Han har ifølge dommen udtaget A-kassa samtidig med at han har modtaget bevilling til fuldtidsstudier fra CSN.
Byretten skriver i sin dom, at straffen svarer til to måneders fængsel, men da Abdalmasih Hanoun var ustraffet, forbliver straffen på en betinget dom og 50 dagbøder á 50 SEK.

ANNONSE