Nyt

Den Svenske Anklagemyndighed fik ikke medhold af lagmannsretten i at en 51 år gammel afghansk mand, dømt til 2,5 års fængsel for voldtægt af en 11-årig pige, skulle udvises fra landet. Lagmannsretten fandt ingen specielle grunde til at udvise manden, skriver HRS.

HRS skriver mandag at manden er dømt for gentagne seksualforbrydelser mod flere svenske børn i alderen 5-11 år.

I december i fjor fik Ahmad Motmain (51) en dom på 2,5 års fængsel for voldtægt af en 11 år gammel pige og seksuelle overgreb mod flere andre børn. Voldtægten skete i en svømmehal. Politiets efterforskning afdækkede at Motmain over flere år havde begået seksuelle overgreb på en række børn i alderen 5 til 11 år.

Efter at dommen blev afsagt i Gøteborg tingsret, ankede anklagemyndigheden dommen til lagmannsretten. Anklager ville have straffen skærpet til udvisning af Sverige og et indrejseforbud på 15 år.

Lagmannsretten uenig

HRS skriver at afghaneren søgte asyl i Sverige i 2003. Han fik afslag i 2008, men klarede med henvisning til en ansættelseskontrakt at få midlertidigt ophold fra 2009. Fire år senere fik manden, hans kone og børn permanent opholdstilladelse.

ANNONSE

I Sverige har Ahmad Motmain været leder af en afghansk forening med det formål at stoppe udvisning af åbenbart grundløse asylansøgere. Det er en forening, som skal være finansieret af svenske skattekroner. Det hører også med til historien, at Motmain efter 17 år i Sverige knapt nok taler svensk.

Med andre ord snakker vi om en pædofil overgrebsmand, som ikke bare undlader at bidrage til det svenske samfund, men en som direkte modarbejder svenske love, finansieres af staten, og som udgør en sikkerhedsrisiko for børn og unge. Det skulle man tro, sådan som også anklagemyndigheden åbenbart tænker, ville kvalificere til udvisning af Sverige og et indrejseforbud på (mindst) 15 år.

Lagmannsretten opretholder imidlertid dommen på 2,5 års fængsel, men afviser kravet om udvisning.

ANNONSE