Kommentar

Mange lider under den fejlopfattelse, at de røde tabte den kolde krig. Sovjetunionen og dets imperium gik jo nedenom og hjem, og friheden sejrede, ikke sandt? Intet kunne være mere forkert! Totalitarismens forkæmpere videreførte blot offensiven på andre fronter og med langt større succes, end da det røde flag vajede over Kreml.

De revolutionære socialister havde nemlig taget ved lære af deres fejlslagne bestræbelser på at vinde magten gennem generalstrejker og arbejderklassens væbnede opstand. Under vejledning af tænkere som italieneren Antonio Gramsci og amerikaneren Saul Alinsky tog de røde i stedet fat på at vinde magten indefra. Gennem et langt og sejt træk ville de sætte sig på samfundets vigtigste institutioner. Ikke bare statens organer, men også universiteterne, medierne, de internationale organisationer, de større virksomheder og kulturlivet.

Operationen lykkedes. Faktisk har de røde aldrig stået stærkere end i dag. Det kan godt være, at de kalder sig noget andet, men det er indholdet, man skal se på, og ikke indpakningen.

ANNONSE

I en tid, da de ledende medier fortæller én og kun én historie om, hvad der er godt, og hvad der er ondt, og undertrykker alle andre synspunkter og fortier tildragelser, der ikke passer ind i deres ”narrativ”, er det derfor interessant at betragte fænomenet Elon Musk. Hans afsløringer af det nære samarbejde mellem den amerikanske stat og Twitter (og sandsynligvis andre platforme) finder knapt vej til mainstream-medierne, men trænger alligevel ud via alternative kanaler, der lykkeligvis får større udbredelse.

Som svar på afsløringerne har de traditionelle medier startet en kampagne med det formål miskreditere Elon Musk og ødelægge hans omdømme – og helst også hans virksomheder. Men i stedet for at trække sig bukkende og undskyldende tilbage – som folk plejer at gøre, når de får journalisterne på nakken – har Musk besluttet at give igen.

I en tweet skriver han: ”Hvorfor iler den korporative journalistik med at forsvare staten i stedet for folket?” Og da Musks talrige journalistiske fjender bemærkede, at hans udfoldelser på Twitter skadede hans anseelse, svarede han, at mainstream-medierne hellere skulle bekymre sig om deres eget omdømme. I øvrigt gjorde han det klart, at han først lige var begyndt – underforstået med sine afsløringer.

Som så mange andre har Musk undret sig over, at medierne er modstandere af ytringsfriheden. Man skulle jo tro, at de levede af at kunne ytre sig frit.

Det skal blive spændende at se, hvordan det går med de amerikanske medier, efterhånden som kløften mellem deres historier og virkeligheden bliver stadigt dybere.

Den bekymring har de danske medier ikke. De kan roligt blive ved med at fordreje og fortie, for skulle det knibe med afsætningen, kan de blot bede deres velgører, nemlig staten, om flere penge.

ANNONSE