Kopierede/fra hoften

Mange spørger fortvivlet, hvad vi dog skal gøre, når stort set alle politikere, alle medier og alle samfundets institutioner synes opsatte på at forære landet til rabiate ideologer og islam-elskere, der prøver at udkonkurrere hinanden i den disciplin, som i USA går under navnet ”woke”. Woke kan defineres som forkastelse af alle tilvante forestillinger om ret og rimelighed, lov og orden samt et forsøg på at omskrive historien, så den kommer til at passe med ideologernes afsindige verdensbillede.
Svaret er, at frihedskampen må begynde fra neden. Det er dig og mig og din moster, der må tage skeen i den anden hånd og vove at sige magthaverne imod.
Tag nu sagen om Skole OL, der syntes det var en god ide at tvinge alle børnene til at spise halal – Muhameds yndlingsret. De skulle altså lære, at islam har forrang for danske sæder og skikke.
Tak for mad, sagde Nye Borgerliges kandidat i Nordsjælland, Ulla Kokfelt, der højlydt protesterede mod Skole OL’s lumske anslag og fik hundreder af danskere til at gøre det samme. Og det varede ikke længe, før de listige arrangører fik kolde fødder og fandt ud af, at danske børn skal have lov til at spise dansk mad.
Islams små hjælpere er ikke så faste i halal-kødet, som de giver det udseende af. Når nogen siger buh, begynder de at ryste.
Det kan vi lære noget af.
ANNONSE