Nyt

For dem, der ikke fik det med sig, så begyndte ramadan i går. Der er lange dage her i det sommerlyse Norden. Danske skoler har besluttet, at de ikke kan tage hensyn til fasten, og siger, at de vil tvinge børnene til at spise og drikke, hvis nødvendigt. Mangel på mad og drikke giver svimmelhed, kvalme og hovedpine, og børnene kan ikke fungere normalt i skolen. Ej heller er det sundt for børn at faste.

Rektor Randi Bødstrup Hørlyck siger, at de informerer forældrene via brev hvert år forud for ramadan.

”Vi kan sim­pelthen ikke have én måned, hvor børnene ikke kan yde deres opti­male, og vi fraråder børn og foræl­dre at faste ud fra et sund­hedsmæs­sigt per­spek­tiv. Der­for for­be­holder vi os også ret­ten til at give sultne og uoplagte børn mad og drikke, hvis det skulle blive nød­vendigt.”

Rektor Ellis Andersen mener, at det er uacceptabelt, at børn ikke bør deltage i ordinære aktiviteter:

»Vi kan ikke lave om på skoleda­gen, og vi accepterer ikke, hvis de ikke vil delt­age i de almin­delige aktiviteter eller gå i bad efter idræt.«

Langt de fleste fastende på skolen er ældre elever, siger hun, men nogle af de yngre børn misforstår, og mener derfor, at de også skal være fastende.

”Foræl­drene fortæller, at det er børnene selv, som væl­ger det. Som udgangspunkt ser vi reli­gion som en pri­vat­sag, men hvis børnene bliver util­passe, får de en kiks og et glas vand som alle andre børn, og så tager vi en snak med både foræl­dre og børn, om det nu også er en god ide at faste. Overord­net set for­løber ramada­nen dog uden prob­le­mer,” forteller Ellis Ander­sen.

Ellis Andersen

Rek­tor Ellis Ander­sen vil ikke gøre om på skoleda­gen.

Rani Bødstrup Hørlyck har ledet Søndervang skole siden 2008, og hun har ikke oplevet, at nogen har været utilfredse med skolens politik:

”Vi oplever ingen vanske­ligheder under ramada­nen, og hvis vi gør, får de store elever at vide, hvor ska­bet står. Blandt foræl­drene er der forståelse for, at små børn og faste ikke hører sam­men. Hvis der alligevel er elever, som ønsker at faste, opfor­drer vi til, at børnene ’øver’ sig på at faste i week­enden,” siger Rani Bød­strup Hør­lyck.

 

BT    Kris­teligt Dag­blad

ANNONSE

2 svar til “Danske skoler vil ikke tage Ramadan-hensyn”

  1. selma siger:

    Det synes jeg var en fornuftig måte å takle problemet på. En skole i et vestlig land skal ikke innrette seg etter en muslimsk skikk som innebærer at barn som vil faste/eller at foreldre bestemmer for dem, -at disse barna blir uopplagte og trøtte over en så lang tid. Om en elev kommer uopplagt til skolen over en tid, vil en lærer vanligvis ta en prat med foreldrene og eleven om dette. Slik må det selvsagt også gjøres under ramadan.
    Det ville være utmerket og en stor fordel om alle skoler reagerte som overnevnte, også i Norge.

  2. Stig Richard Hansen siger:

    Børn skal kun faste, hvis de er over pubertetsalderen! Sådan er reglerne for børn i Ramadanen!