Kommentar

WWW.ASGERAAMUND.DK

Islams religiøse del hviler på fem søjler eller påbud, der ifølge islams hellige skrifter er indstiftet af selveste profeten Muhammed. Det er trosbekendelsen, bønnen, fasten, pilgrimsfærden til Mekka og almisser til de trængende. Da Muhammed af muslimer anses for det mest perfekte menneske, der nogensinde har levet, er det enhver muslims pligt at overholde de fem påbud videst muligt. I islam er det således en prisværdig handling at uddele zakat (almisser), men da det er profetens bud, er det også prisværdigt at modtage almisser.

I fin overensstemmelse hermed har vi nu i 70 år set palæstinenserne række deres fulde tiggerskål frem, mens de skriger på mere. Hvad de så også får.

Denne hellige zakat må kun gives til muslimer ikke til kafirer, som jo er os andre vantro. Vi er uværdige andenrangs væsener uden for broderskabet. Det har hurtigt vist sig, at det sejrrige Taliban ikke er så skrappe til det med økonomien, så det afghanske samfund ligger nu i finansielle ruiner. Jobs og købekraft er væk. Kvinder tigger på gaden for at skaffe mad til deres børn. Civilsamfundet er gået i stå. Man skulle så antage, at Talibans ledere ville sadle kamelerne og ride en tur ned til de rige sunni-muslimske brødre i Saudi-Arabien, der jo svømmer i penge. Her er der imidlertid ingen zakat at hente. Saudi-Arabien har oparbejdet en stor statsgæld og funderer nu desperat på, hvad landet skal leve af, når olien og gassen slipper op eller bliver erstattet af andre energiformer.

Ak, hvad gør man så, når de islamiske brødre ikke vil hjælpe? Så må man henvende sig til de vestlige samfund og påtage sig den traditionelle muslimske offerrolle, der altid plejer at give pote i form af penge og indflydelse.

ANNONSE

Den første tosse, der blev lokket i fælden, er den norske regering, der er ‘ekstremt bekymret over den humanitære situation i Afghanistan’, siger udenrigsminister Huitfeldt. Hun har nu transporteret de talibanske terroristledere til Norge i en privat luksus-jet og installeret dem på et femstjernet hotel. Højtstående repræsentanter fra USA, Storbritannien og EU er inviteret til forhandlinger med røverbaronerne fra Taliban, der omfatter en berygtet terrorist ved navn Anas Haqqani, som blandt mange ugerninger også er skyld i drabet på en norsk journalist.

Taliban er nu klar med sin offerlegende, der beskriver Afghanistan som en knækket nation på grund af de vestlige allieredes bekrigelse af det afghanske folk og af islam. Derfor vil det være de vestlige demokratiers ansvar at stille bistand og investeringer til disposition for Taliban, så landet kan blive genrejst. Man vil derimod ikke nævne, at den vestlige alliance gennem de seneste 20 år har investeret et gigantisk milliardbeløb i undervisning og udbygning af samfærdsels- og kommunikationssystemer, blandt andet et landsdækkende mobiltelefonnet. Den kække delegation fra Kabul vil nok heller ikke komme ind på, at de kontrollerer en global eksport af opium og heroin samt nu råder over efterladt amerikansk moderne militærudstyr til knap 90 milliarder USD. Fine sager, der kan sælges til ivrige aftagere i Kina, Rusland og Iran.

Den snu delegation har allerede meldt ud, at til gengæld for økonomisk bistand er man klar til at se på borgerrettigheder og en forbedring af kvinders position i samfundet. Dette løfte hedder i islam taqiyya og betyder ’helligt bedrag’, som profeten var en mester i. Det betyder, at muslimer ikke må bedrage andre muslimer, men meget gerne de vantro, hvis dette kan tjene islams sag. De tossegode vestlige forhandlere vil som sædvanlig sluge bedraget råt og kvittere med massiv hjælp ikke til Afghanistan, men til Talibans skatkister. Uden at kvinder får en uddannelse og kommer i arbejde.

Tragedien er ikke så meget den vestlige dumhed, men manglen på moral og anstændighed. 340 millioner kristne er ifølge Global Watch List udsat for undertrykkelse og forfølgelse især i islamiske samfund, uden at præster, medier og politikere rører en finger for at hjælpe dem. Men vi er villige til at sende milliarder af dollars til et kynisk terrorregime, der ikke har andet at byde på end tortur, vold og mord. Naturligvis skal Taliban ikke have en krone med hjem fra Oslo. Derimod skal de have at vide, at når man har magten, må man tage ansvaret. Taliban har skabt endnu en totalitær islamisk terrorstat. Så må de selv finde ud af at få den til at fungere.

ANNONSE