Nyt

85.000 fik svensk statsborgerskab – næsten udelukkende fra den 3 verden

Totalt fick 27.340 syrier, 4.305 somalier, 4.067 afghaner och 3.471 eritreaner svenska pass under perioden, medan bara 163 norrmän, 198 danskar och 204 finländare blev svenska medborgare under samma period. Bara från arabvärlden har strax under 40.000 människor fått medborgarskap under perioden. Samtidigt har närmare 50.000 svenskar utvandrat från Sverige under 2021. Flest araber, somalier och afghaner blev svenskar 2021. – Statistik over medborgerskaber, Migrationsverket.

Danmark har givet 4.048 statsborgerskabet nemlig ved ovforslag to gange om året her og her. Og skam få den, der kalder den svenske praksis for ‘befolkningsudskiftning.’

ANNONSE