Kommentar

Sehitlik-moskeen i Berlin-Neukölln. Foto: Zairon / Wikimedia Commons.

 

Muslimske elever udsættes for et stærkt pres om at tilpasse sig strenge islamiske regler ved skoler i Berlin-bydelen Neukölln, hvor op imod 90 procent af elevene kommer fra muslimske familier som har et andet hverdagssprog end tysk.

Systematisk og langvarig, religiøst baseret ydmygelse af frisindede muslimske elever – og lærere – er en del af hverdagen i mange af skolerne i denne problembydel i den tyske hovedstad, fremgår det af en undersøkelse af ti skoler gennemført af Verein für Demokratie und Vielfalt (Foreningen for Demokrati og Mangefold – DeVi) som blev offentliggjort lige før jul.

Ifølge lærere og skoleledere som er interviewet i forbindelse med undersøgelsen, er «konfronterende religionsudøvelse» noget som griber dybt ind i hverdagen ved halvparten af skolerne, og det er fremfor alt pigerne som må undgælde, skriver Die Welt.

ANNONSE

Ved flere af disse skoler findes der «en hverdagskultur som indskrænker friheden og truer demokratiet», siger projektleder Michael Hammerbacher.

Skolebørn fra særlig muslimske familier er under stærkt pres for at tilpasse sig, for eksempel når det gælder hovedtørklæde, omgang med religiøse minoriteter eller hvordan man forholder sig under fastemåneden ramadan.

Strenge fortolkninger af islam er stadig mere mainstream, og elever som følger dem, forlanger at andre også gør det, viser undersøgelsen. Men for de involverede er dette ikke let at snakke om:

Hammerbacher fortæller at han under interviewene oplevede et «angstfyldt klima» i forsøget på at snakke åbent om problemerne. De undersøgte skoler forbliver derfor anonyme.

Skolepiger får ofte ikke lov til at deltage i gymnastiktimer, og under ramadan er der elever som holder vagt på toiletterne for at forvisse sig om at ingen drikker vand i frikvarterene, fortæller den mere frittalende rektor Tilmann Kötterheinrich-Wedekind ved en skole i Neukölln. Elever bliver også tvunget til at bede, og piger som ikke bliver påtvunget hijab af forældrene, bliver det på skolen, tilføjer han.

DeVi-projektet har modtaget statslig finansiering og er blevet gennemført i samarbejde med lokalmyndighederne i Neukölln, men det er uklart om finansieringen vil fortsætte, skriver Die Welt.

Efter offentliggørelsen af DeVi-rapporten har den tyske avis’ politiske redaktør Frederik Schindler indhentet reaktioner på afsløringerne af den religiøse mobning i delstatsparlamentet i Berlin.

Der viser det sig at både røde og grønne repræsentanter anser DeVi-studiet for at være antimuslimsk, skriver Schindler mandag.

Parlamentsmedlem for De grønne Susanna Kahlefeld, som leder komiteen for civilt engagement og deltagelse ved delstatsparlamentet i Berlin, mener at projektet er blevet fagligt galt gennemført: «I stedet for at hjælpe lærere med elever som opfører sig provokerende, er målet ene og alene at fremstille religionen som et problem.»

Kahlefeld ønsker ikke at udtale sig om undersøgelserne ved skolerne i Neukölln fordi den passer Die Welts «unuancerede» meninger, og «derfor ikke er seriøst behandlet fra et socialvidenskabeligt perspektiv».

Repræsentanter for CDU, FDP og AfD giver derimod udtryk for at DeVi-rapporten er alarmerende.

Schindler har ikke fået svar fra delstatsparlamentets repræsentanter fra det ydre venstreparti Die Linke. Men Ahmed Abed, som repræsenterer partiet i Neuköllns bydelsadministration, siger at DeVi-prosjektet er «antimuslimsk» og at det ikke længere bør finansieres. Alt muslimsk liv i skolerne anses som potentiel radikalisering, mener Abed.

ANNONSE