Kunstbilde

Postkort fra c. 1900 i William A. Rosenthall Judaica Collection, Charleston, opprinnelse ikke angitt.

Dette var den største synagogen i Breslau (nå Wrocław i Polen), og en av de største i Tyskland. Den ble reist i årene 1865-72, etter tegninger av Edwin Oppler (1831-1880), som også var arkitekten bak flere andre synagoger i Tyskland. Samtlige ble ødelagt i forbindelse med Kristallnacht 9-10 november 1938.

Om det jødiske nærvær i Breslau/Wrocław kan vi lese her.

Som betegnelsen Neue Synagoge antyder, fantes det andre synagoger i byen. Den hvite stork-synagogen ble grunnlagt i 1829, og ble ikke satt fyr på grunnet faren for at også andre bygninger i nærheten skulle rammes. Men interiøret ble ødelagt.

Denne synagogen er nå restaurert, takket være Bente Kahans innsats, som vi kan lese om her.

ANNONSE