Kunstbilde

Foto: Hagen Pelka, Wikimedia Commons.

De fleste synagoger bygget i tre i de områder som var tysk-okkuperte 1939-45 finnes ikke lenger. De ble som regel satt fyr på. Denne synagogen ble imidlertid tatt i bruk som låve allerede i Sovjet-perioden, og fikk etter hvert stå og forfalle.

Restaurasjonsarbeider er påbegynt.

Om denne synagogen og andre av samme type kan vi lese her og her.

De jøder i Kurkliai som ikke hadde klart å komme seg unna, ble massakrert den 5. september 1941.

ANNONSE