Cover

Danske Billeder For Skole Og Hjem, 7. Kjøbenhavn og Frederiksberg af Theodor Siersted. Forlagsbureauet i Kjøbenhavn 1899.

I 1684 tillot kong Christian V jøder å holde gudstjenester, under den forutsetning at det ble holdt i private hjem eller i leiede lokaler. Først i 1764, under kong Frederik V, fikk jødene i København sin egen synagoge. men den ble ødelagt i den store bybrannen i 1795. En ny tomt ble anskaffet i 1800, og flere forslag ble vurdert. Men først i 1830-33 ble den nåværende bygning reist.

Arkitekt var Gustav Friedrich Hetsch (1788-1864) også kjent for flere andre bygninger m.v. i Danmark.

Synagogen i København

ANNONSE