Kunstbilde

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669) eller hans verksted.
Olje på mahogni, 20 x 27 cm, Gemäldegalerie, Berlin

Teksten som illustreres, finner vi i evangeliet etter Matthaeus, 2, 13-16 (DNB 1930). De vise menn har avlagt sitt besøk, og reist tilbake.

Men da de hadde draget bort, se, da åpenbarer Herrens engel sig i en drøm for Josef og sier: Stå op, ta barnet og dets mor og fly til Egypten, og bli der inntil jeg sier dig til! for Herodes vil søke efter barnet for å drepe det. Da stod han op og tok barnet og dets mor om natten og drog bort til Egypten, og han blev der til Herodes’ død, forat det skulde opfylles som er talt av Herren ved profeten, som sier: Fra Egypten kalte jeg min sønn.

Da Herodes nu så at han var blitt narret av vismennene, blev han meget vred, og han sendte bud og lot drepe alle de guttebarn som var i Betlehem og alt landet deromkring, fra to år og derunder, efter den tid han nøie hadde utspurt av vismennene.

Profetien det vises til, ser ut til å være Hoseas 11,1:

Da Israel var ung, hadde jeg ham kjær, og fra Egypten kalte jeg min sønn.

Det ser ut som om kunstneren har lånt interiøret fra evangeliet etter Lukas, til høyre kan vi ane en okses hode. Oksen og asenet er ikke nevnt i noen nytestamentlige tekster, men inngår i ikonografien rundt Jesu fødsel, der oksen visstnok representerer Hedningenes fylde og asenet Israels rest – slik det het i den gamle kirkebønnen.

ANNONSE