Doc-TV

Den norske forsvarssjefen Eirik Kristoffersen er så opptatt av å forstå Taliban at man tar seg i å lure på om han vil ha dem med i neste års Pride-tog. USA har allerede brukt en milliard dollar på kjønnsteori i Afghanistan og lever åpenbart i troen. Moderne kjønnsteori og toleranse for misbruk av gutter ser ut til å leve godt side ved side.

Den vestlige eliten har havarert på klippen til Talibans salafisme, og det virker ikke som det har gått inn hva islam går ut på. De har en tankesperre på den religionen som de er travelt opptatt av å integrere i vårt samfunn. Det er ikke vanskelig å spore at de ikke tør å se hva de har begitt seg ut på. Taliban er derfor til stede i Norge og Europa og eliten styrer ved samme katastrofe her som i Afghanistan.

Venstresiden har hele tiden kritisert NATOs innsats i Afghanistan. Vestlig innsats er per definisjon noe som skal mistenkeliggjøres. Dette er snakk om motsetninger innen eliten, eksemplifisert ved Harpviken, Tormod Høyer, eller Bjørn Godal som lager rapport om innsatsen: Det er lagt for stor vekt på det militære engasjementet. Det skulle vært mer dialog og mer vekt på det sivile samfunnet.

ANNONSE

Ønsketenkningen fortsetter.

 

ANNONSE